ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"take something in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "take something in" po angielsku

take something in ** , także: take in something **

phrasal verb
 1. pojąć coś, przyjmować coś, zapamiętywać coś, przyswajać coś
  She couldn't take in this plan. (Ona nie mogła zrozumieć tego planu.)
  Did you take this text in? (Zapamiętałeś ten tekst?)
 2. zawierać coś, włączać coś, wliczać coś
  Does this sum take the utilities in? (Czy ta suma zawiera media?)
 3. odbierać coś, zarobić coś (o kwocie pieniędzy) American English
 4. zwęzić coś (o ubraniu)
  This blouse is too loose, can you take it in? (Ta bluzka jest za luźna, czy możesz ją zwęzić?)
  She took all her clothes in after she had lost weight. (Ona zwęziła wszystkie swoje ubrania, po tym jak schudła.)
  The seamstress took my prom dress in. (Krawcowa zwęziła moją balową sukienkę.)
 5. opłacać i otrzymywać coś regularnie (np. tygodniki) American English
  He takes this newspaper in. (On opłaca i otrzymuje regularnie tę gazetę.)
phrasal verb
 1. przyjmować kogoś, nocować kogoś, gościć kogoś (pod swoim dachem)
  The shelter is taking in homeless people. (Schronisko przyjmuje bezdomnych ludzi.)
  My uncle took me in when I moved to Warsaw. (Mój wujek przyjął mnie, kiedy przeprowadziłem się do Warszawy.)
 2. zatrzymać kogoś (np. na policji) British English old-fashioned
  He took Mike in for 48 hours. (Zatrzymał Mike'a na 48 godzin.)
  The police have taken your husband in for drunk driving. (Policja zatrzymała twojego męża za jazdę po pijanemu.)
 3. nabierać kogoś, oszukiwać kogoś, zwodzić kogoś informal
  I wasn't taken in by her trick. (Nie dałem się nabrać na jej podstęp.)
  You will not take me in, I won't believe you. (Nie oszukasz mnie, nie uwierzę ci.)
phrasal verb
 1. odwiedzić coś (będąc w pobliżu), uczestniczyć spontanicznie w jakimś wydarzeniu
  I took in Picasso exhibition in the National Gallery. (Odwiedziłem wystawę Picassa w National Gallery.)
  Jane will take in the art gallery when she is in town. (Jane odwiedzi galerię sztuki, gdy będzie w mieście.)
 2. obejrzeć coś (np. film, sztukę) American English old-fashioned
  I took the Titanic in last night and cried. (Obejrzałem wczoraj wieczorem Titanica i płakałem.)
  She took in a play and she was amazed by it. (Ona obejrzała sztukę i była nią zachwycona.)

powered by  eTutor logo