PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"oszustwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszustwo" po polsku

oszustwo

rzeczownik
 1. fraud **   [policzalny lub niepoliczalny]
  You commit a fraud when you deliberately try to deceive a person or an institution. (Popełniasz oszustwo, kiedy próbujesz umyślnie oszukać osobę lub instytucję.)
  Your Honour, I confess to the fraud but not to the murder. (Wysoki Sądzie, przyznaję się do oszustwa, ale nie do morderstwa.)
  link synonim: scam
 2. rig *
  • oszustwo, fałszerstwo
   They've been planning a major rig. (Oni planowali jakieś większe oszustwo.)
 3. deception *
  • oszustwo, podstęp
   His elaborate deception fooled everyone. (Jego wyrafinowany podstęp zwiódł wszystkich.)
 4. sham
  • lipa, oszustwo, przekręt
   I fear that the deal is a sham. (Obawiam się, że ta transakcja to oszustwo.)
 5. scam *
  • oszustwo, przekręt, szwindel potocznie
   swindle, dishonest practice
   They constructed an elaborate scam to get what they wanted. (Oni wymyślili skomplikowane oszustwo, żeby dostać to, czego chcieli.)
   I wonder if this is some sort of an insurance scam. (Ciekawe, czy to nie jest jakiś przekręt z ubezpieczeniem.)
   link synonimy: confidence trick, fraud
 6. a cheat  
 7. deceit
 8. treachery
 9. cheating
 10. swindle
 11. trickery
 12. guile oficjalnie
 13. lip gloss
 14. humbug
 15. chicanery
 16. ramp *
 17. fakery
 18. imposture
 19. deceitfulness
 20. cozenage  
 21. flimflammery
 22. scamming
 23. confidence game    AmE
 24. gaff
 25. gyp AmE potocznie , także: gip AmE potocznie , także: jip AmE potocznie
 26. take-in
 27. cautel dawne użycie
 28. humbuggery
 29. chicane
 30. hockey-pockey
 31. practic ScoE   dawne użycie
idiom
 1. con job

Powiązane zwroty — "oszustwo"

czasownik
oszukać = cheat +13 znaczeń
oszukiwać = fool +10 znaczeń
demaskować (oszustwo) = debunk
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
oszukańczy = deceptive +3 znaczenia
wyrachowany (np. sposób zachowania, oszustwo) = calculating

"oszustwo" — Słownik kolokacji angielskich

confidence game kolokacja
 1. confidence rzeczownik + game rzeczownik = oszustwo
  Luźna kolokacja

  She reminded me of someone running a confidence game.

con job kolokacja
 1. con rzeczownik + job rzeczownik = oszustwo, przekręt
  Luźna kolokacja

  "Sometimes I think it's the biggest con job in the world," said another.

  Podobne kolokacje: