PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"podstęp" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podstęp" po polsku

podstęp

rzeczownik
 1. trick **
  • podstęp, trik (coś, co ma kogoś zwieść) [COUNTABLE]
   The trick was to make others believe. (Podstęp polegał na tym, żeby sprawić, że inni w to uwierzą.)
   I knew it was a trick from the very beginning. (Wiedziałem, że to był podstęp od samego początku.)
   That trick was very realistic - how long have you been practising it? (Ten trik wyglądał bardzo realistycznie - jak długo go ćwiczyłeś?)
 2. deception *
  • oszustwo, podstęp
   His elaborate deception fooled everyone. (Jego wyrafinowany podstęp zwiódł wszystkich.)
 3. craft ***
  • przebiegłość, podstęp [UNCOUNTABLE]
   You need to learn craft. (Musisz się nauczyć przebiegłości.)
   He was born with craft. (On się urodził z przebiegłością.)
 4. intrigue *
  • intryga, knowanie, podstęp (czynność spiskowania)
   The Dominion is notorious for its political intrigue. (Dominium jest znane ze swoich intryg politycznych.)
   They are plotting an intrigue to further their agenda. (Oni spiskują podstęp, żeby posunąć do przodu swoją ideologię.)
 5. stealth
 6. ruse
 7. sting *  
 8. gambit
 9. trickery
 10. artifice
 11. subterfuge
 12. stratagem
  • fortel, podstęp formal
   Our stratagem turned out to be successful. (Nasz fortel okazał się skuteczny.)
 13. guile formal
 14. contrivance
 15. wile
 16. double cross ,  
 17. piece of deceit
 18. circumvention
 19. fast one   informal
 20. swiftie , swifty
 21. cautel old use
 22. ropery , także: roperee , także: raperee old use

Powiązane zwroty — "podstęp"

przymiotnik
podstępny = tricky , tricksy +23 znaczenia
łajdacki (np. podstęp) = scummy
przysłówek
czasownik
ujawnić (podstęp) = blow

"podstęp" — Słownik kolokacji angielskich

double cross , kolokacja
 1. double przymiotnik + cross rzeczownik = podstęp
  Silna kolokacja

  Afraid you'll try to set up your own double cross.

  Podobne kolokacje:
fast one kolokacja
 1. fast przymiotnik + one rzeczownik = podstęp
  Luźna kolokacja

  Someone he can't pull any fast ones on, or try to steamroll over.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo