"podstępny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podstępny" po polsku — Słownik angielsko-polski

podstępny

przymiotnik
 1. tricky * , tricksy
  • podstępny, chytry (osoba)
   He's a tricky person. (On jest podstępną osobą.)
 2. treacherous
 3. sneaky
  • ukradkowy, potajemny, podstępny
   The guy is sneaky. I wouldn't trust him. (Koleś jest podstępny. Nie ufałbym mu.)
   I didn't like his sneaky plan. (Nie podobał mi się jego podstępny plan.)
   The passenger took a sneaky glance at the cover of my book. (Pasażer rzucił ukradkowe spojrzenie na okładkę mojej książki.)
 4. insidious
 5. wily , także: wiley
 6. stealthy
 7. slick *
  • przebiegły (o osobie), podstępny (np. plan) informal
   I wouldn't trust a slick person like him. (Nie ufałbym takiej przebiegłej osobie jak on.)
 8. dastardly
 9. sneaking
  • potajemny (np. czyn), podstępny (np. złodziej)
 10. snaky
 11. underhand , underhanded
  • oszukańczy, podstępny
   It was an underhand trick. (To była podstępna sztuczka.)
 12. designing
  • podstępny, chytry
   She's a designing woman. (Ona jest podstępną kobietą.)
 13. stealth
  • ukryty, podstępny, chytry
   People pay a lot of money in stealth taxes. (Ludzie płacą dużo ukrytych podatków.)
 14. sneak **
  • podstępny (np. atak), przebiegły (np. złodziej)
   They are planning to launch a sneak attack on the enemy forces. (Oni planują wykonać podstępny atak na siły wroga.)
 15. trickish  
 16. deceptional
 17. captious
 18. pliskie , także: plisky  
 19. dern  
 20. hangdog
 21. perfidious
 22. nidering
przysłówek
 1. wilily