TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"potajemny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potajemny" po polsku

potajemny

przymiotnik
 1. secret ***
  • tajemny, potajemny, sekretny
   They've arranged a secret meeting. (Oni zorganizowali potajemne spotkanie.)
   He invited me to their secret meeting. (Zaprosił mnie na ich sekretne spotkanie.)
   zobacz także: secretive
 2. covert
 3. sneaky
  • ukradkowy, potajemny, podstępny
   The guy is sneaky. I wouldn't trust him. (Koleś jest podstępny. Nie ufałbym mu.)
   I didn't like his sneaky plan. (Nie podobał mi się jego podstępny plan.)
   The passenger took a sneaky glance at the cover of my book. (Pasażer rzucił ukradkowe spojrzenie na okładkę mojej książki.)
 4. clandestine
 5. furtive
 6. subterranean , subterraneous
  • potajemny (o stowarzyszeniu, spisku), ukryty (np. motyw)
 7. stealthy
 8. sneaking
 9. backdoor
 10. cloak-and-dagger
 11. huggermugger  
 12. under the table , under-the-table
 13. hangdog

Powiązane zwroty — "potajemny"

rzeczownik
tajemnica = secret +5 znaczeń
tajność = secrecy +2 znaczenia
przymiotnik
tajemniczy = mysterious +15 znaczeń
tajemny = esoteric +3 znaczenia
przysłówek
tajemniczo = mysteriously +4 znaczenia
potajemnie = covertly +10 znaczeń
inne
Zobacz także: potajemny romans

"potajemny" — Słownik kolokacji angielskich

under the table kolokacja
 1. under przyimek + table rzeczownik = potajemny, pokątny (np. łapówka)
  Zwykła kolokacja

  But he made no move to go back under the table.

  Podobne kolokacje: