Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"tajny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tajny" po polsku

tajny

przymiotnik
 1. undercover *
  • tajny (o agencie, śledztwie)
   Did you know that he's an undercover agent? (Wiedziałeś, że on jest tajnym agentem?)
   The policeman took part in an undercover mission. (Policjant wziął udział w tajnej akcji.)
   I think she's an undercover reporter and she's spying on me. (Myślę, że ona jest tajnym reporterem i mnie szpieguje.)
 2. dark ****
  • tajemniczy, tajny, mroczny
   It's a very dark information. (To jest bardzo tajna informacja.)
   Why are you being so dark? (Dlaczego jesteś taki tajemniczy?)
   link synonim: mysterious
 3. confidential *
  • poufny, tajny
   meant to be kept secret
 4. covert
 5. classified *  
  The treatment of classified information has to be carefully considered. (Należy dokładnie rozważyć kwestię obchodzenia się z tajnymi informacjami.)
  That would give you access to level 6 classified material. (To daje wam dostęp do tajnych materiałów 6. poziomu.)
 6. clandestine
 7. cryptic
 8. privy
 9. hush-hush
 10. secree dawne użycie