KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"classify" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "classify" po angielsku

classify **

czasownik
  1. klasyfikować, sklasyfikować [przechodni]
    He's not easy to classify. (On nie jest łatwy do sklasyfikowania.)
    Whatever it is, you can't classify it as an animal. (Czymkolwiek to jest, nie można tego sklasyfikować jako zwierzęcia.)
  2. opatrzyć klauzulą tajności, utajnić [przechodni]
    The court classified these documents. (Sąd opatrzył te dokumenty klauzulą tajności.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo