Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"klasyfikować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klasyfikować" po polsku

klasyfikować

czasownik
 1. class *****   [przechodni]
  My aim is to class everything in the world. (Moim celem jest sklasyfikowanie wszystkiego na świecie.)
  He is a biologist and he classes animals. (On jest biologiem i klasyfikuje zwierzęta.)
 2. rate *****
  • klasyfikować, zaliczać (do jakiejś klasy) [nieprzechodni]
   This movie has not yet been rated. (Ten film nie został jeszcze sklasyfikowany.)
   How would you rate my performance? (Jakbyś zaliczył mój występ?)
 3. rank ***
  • klasyfikować, zaliczać [nieprzechodni]
   He ranks animals into different groups. (On klasyfikuje zwierzęta do różnych grup.)
   How will we rank this matter? (Jak zaklasyfikujemy tę kwestię?)
 4. classify **
  • klasyfikować, sklasyfikować [przechodni]
   He's not easy to classify. (On nie jest łatwy do sklasyfikowania.)
   Whatever it is, you can't classify it as an animal. (Czymkolwiek to jest, nie można tego sklasyfikować jako zwierzęcia.)
 5. categorize * , categorise BrE
 6. relegate
  • klasyfikować (coś), kierować (na odpowiednie miejsce)
 7. typecast
 8. assort

Powiązane zwroty — "klasyfikować"

rzeczownik
klasa = classroom +12 znaczeń
klasyfikacja = rating +2 znaczenia
klasyfikowanie = ranking +4 znaczenia
klasyfikator = sorter +1 znaczenie
przymiotnik
czasownik