"klasa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klasa" po polsku

klasa

obrazek do "classroom" po polsku obrazek do "class" po polsku
rzeczownik
 1. classroom ***
  • sala lekcyjna, klasa, sala zajęciowa [policzalny]
   There aren't enough classrooms in our school. (W naszej szkole jest za mało sal lekcyjnych.)
   The teacher came into the classroom. (Nauczyciel wszedł do klasy.)
   The classroom was completely empty. (Klasa była całkowicie pusta.)
 2. class *****
  • klasa (grupa społeczna) [policzalny lub niepoliczalny]
   People from the lower class do not earn a lot of money. (Ludzie z niskiej klasy społecznej nie zarabiają dużo pieniędzy.)
   He comes from a working class family. (On pochodzi z rodziny z klasy pracującej.)
  • klasa (grupa uczniów) [policzalny]
   Only half of the class came to school today. (Tylko połowa klasy przyszła dzisiaj do szkoły.)
   Anne and Sarah are in the same class at school. (Anne i Sarah są w tej samej klasie w szkole.)
  • klasa (w programowaniu) termin techniczny [policzalny]
   In programming, a class is a blueprint or prototype from which objects are created. (W programowaniu, klasa jest planem lub prototypem z którego tworzone są obiekty.)
   A class defines objects in a programming language. (Klasa definiuje obiekty w języku programowania.)
  • klasa (kategoria przedmiotów lub zjawisk wyróżnianych na podstawie wspólnych cech) [policzalny]
   Those two animals are in the same biological class. (Te dwa zwierzęta są w tej samej klasie biologicznej.)
   Name all of the classes we have learned so far. (Wymień wszystkie klasy, których do tej pory się nauczyliśmy.)
  • klasa (miejsca, przedziały, wagony w środkach komunikacji publicznej zapewniające określony standard i wygodę podróży) [policzalny]
   We were travelling second class. (Podróżowaliśmy drugą klasą.)
   We have tickets for the economic class. (Mamy bilety na klasę ekonomiczną.)
  • klasa (kategoria przedmiotów jednakowej jakości) [policzalny]
   I would recommend buying a computer of a higher class than this. (Zalecałbym zakup komputera o wyższej klasie niż ten.)
   This is a first class dinner. (To jest obiad pierwszej klasy.)
  • klasa, styl, wysoki poziom potocznie [niepoliczalny]
   My teacher always had class. (Moja nauczycielka zawsze miała klasę.)
   This restaurant has class. (Ta restauracja ma styl.)
   All ladies have class. (Wszystkie damy mają klasę.)
 3. grade ****
  • klasa, gatunek (np. produktu) [policzalny]
   What's the grade of these eggs? (Jaka jest klasa tych jajek?)
   The components used to manufacture this car are of the highest grade. (Komponenty użyte do produkcji tego samochodu są najwyższego gatunku.)
 4. rate *****
  • klasa, gatunek (czegoś) [policzalny]
   I have no time for second-rate amateurs. (Nie mam czasu na amatorów drugiej klasy.)
   We were served a first-rate food. (Zaserwowano nam jedzenie pierwszego gatunku.)
 5. form ***** , forme dawne użycie
  • klasa (w szkole)  BrE [policzalny]
   His form went on a trip yesterday. (Jego klasa była wczoraj na wycieczce.)
   I have no friends in my form. (Nie mam w klasie żadnych przyjaciół.)
 6. rank ***
 7. grade level
  • klasa, rocznik (w systemie szkolnictwa)
   He's not performing at the grade level. (On nie osiąga wyników na poziomie jego klasy.)
 8. schoolroom
 9. travel class  
 10. form room
 11. stylishness
 12. chalkface
 13. rasper

"klasa" — Słownik kolokacji angielskich

grade level kolokacja
 1. grade rzeczownik + level rzeczownik = klasa, rocznik (w systemie szkolnictwa)
  Bardzo silna kolokacja

  By the end of the school year, 85 percent were at or above grade level.