"klasa wyższa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klasa wyższa" po polsku

"klasa wyższa" — Słownik kolokacji angielskich

upper class kolokacja
 1. upper przymiotnik + class rzeczownik = klasa wyższa
  Bardzo silna kolokacja

  Sometimes members of the upper class are called "the one percent".

  Podobne kolokacje:
high society kolokacja
 1. high przymiotnik + society rzeczownik = wysokie sfery, lepsze towarzystwo, klasa wyższa
  Bardzo silna kolokacja

  Only they knew the rules of the game and their families were from the high society.