"gatunek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gatunek" po polsku

gatunek [COUNTABLE]

Evo–devo studies of butterfly Genre Labels — Perma-Bound Books
rzeczownik
 1. species ****   [COUNTABLE]
  Each species of bird has its own characteristic song. (Każdy gatunek ptaków ma swój własny specyficzny śpiew.)
  It's a very rare species. (To jest bardzo rzadki gatunek.)
  The list of endangered species in this country is growing at an alarming rate. (Lista zagrożonych gatunków w tym kraju wzrasta w alarmującym tempie.)
 2. grade ****
  • klasa, gatunek (np. produktu) [COUNTABLE]
   What's the grade of these eggs? (Jaka jest klasa tych jajek?)
   The components used to manufacture this car are of the highest grade. (Komponenty użyte do produkcji tego samochodu są najwyższego gatunku.)
 3. rate *****
  • klasa, gatunek (czegoś) [COUNTABLE]
   I have no time for second-rate amateurs. (Nie mam czasu na amatorów drugiej klasy.)
   We were served a first-rate food. (Zaserwowano nam jedzenie pierwszego gatunku.)
 4. brand ***
  • rodzaj, gatunek, typ, odmiana (np. humoru) [COUNTABLE]
   I like his brand of humour. (Lubię jego rodzaj poczucia humoru.)
   What brand of wine do you like? (Jaki gatunek wina lubisz?)
 5. genre **
  • gatunek (literacki, filmowy, muzyczny) formal [COUNTABLE]
   Melodrama is not my genre at all. (Melodramat to zdecydowanie nie mój gatunek.)

Powiązane zwroty — "gatunek"

rzeczownik
jazz (gatunek muzyki) = jazz , jazz music
rock (gatunek muzyki) = rock
blues (gatunek muzyczny) = blues
pop (gatunek muzyki) = pop
tragedia (gatunek sztuki scenicznej) = tragedy
klon (gatunek drzewa) = maple , maple tree
sit (gatunek rośliny) = rush , juncus latin
rap (gatunek muzyki) = rap
buk (gatunek drzewa) = beech
tuńczyk (gatunek ryby) = tuna , tuna fish
soul (gatunek muzyki) = soul
kania (gatunek jastrzębia) = kite
jawor (gatunek klonu) = sycamore
lama (gatunek zwierzęcia) = llama
nurek (gatunek biologiczny) = diver
reggae (gatunek muzyki) = reggae
techno (gatunek muzyki) = techno
akacja (gatunek drzewa) = acacia
memuar (gatunek literacki) = memoir
głóg (gatunek rośliny) = haw
nur (gatunek ptaka) = loon
leszcz (gatunek ryby) = bream
emu (gatunek strusia) = emu , także: emeu old use
grzechotnik (gatunek węża) = rattlesnake , także: rattle snake , rattler informal
sieja (gatunek ryb) = whitefish
sandacz (gatunek ryby) = zander
obrazki (gatunek rośliny) = arum
rottweiler (gatunek psa) = rottweiler
summa (gatunek literacki) = summa
pustułka (gatunek ptaka) = kestrel , windhover
trznadel (gatunek ptaka) = bunting
podgatunek = subspecies +1 znaczenie
przymiotnik
gatunkowy = specific , specif. (skrót) +1 znaczenie
chroniony (np. gatunek) = protected

powered by  eTutor logo