eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"grupa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "grupa" po polsku

grupa

obrazek do "group" po polsku
rzeczownik
 1. group ***** , także: grp.
  • grupa [policzalny]
   Get into groups of three. (Podzielcie się na trzyosobowe grupy.)
   There are twelve people in my group. (W mojej grupie jest dwanaście osób.)
   I have a group of friends. (Mam grupę przyjaciół.)
  • grupa, zespół (np. ludzi powiązanych ze sobą w jakiś sposób) [policzalny]
   The blind belong to a minority group. (Niewidomi należą do grupy mniejszościowej.)
   This group is responsible for the costumes and make up. (Ten zespół jest odpowiedzialny za kostiumy i makijaż.)
  • grupa, zespół (np. muzyczny) [policzalny]
   This is a great group, I love their music! (To jest świetny zespół, kocham ich muzykę!)
   Do you like this music group? (Lubisz ten zespół muzyczny?)
   link synonim: band
 2. troop ****
  • grupa (ludzi), oddział (wojskowy), gromada (zwierząt) [policzalny]
   Has the troop already set off? (Czy oddział już wyruszył?)
   The troop of soldiers marched west. (Oddział żołnierzy pomaszerował na zachód.)
 3. array **
  • szeroki wybór (czegoś), grupa, szereg [policzalny]
   We have an array of possibilities. (Mamy szeroki wybór możliwości.)
   We offer an array of garden tools. (Oferujemy szeroki wybór narzędzi ogrodowych.)
   You can choose from our array of watches. (Może pan wybierać z naszego szerokiego wyboru zegarków.)
   I've had to take care of a whole array of paperwork to get here. (Musiałem się zająć całym szeregiem dokumentów, żeby się tutaj dostać.)
 4. party *****
  • ekipa, grupa [policzalny]
   I'm meeting my party tonight, do you want to go with me? (Spotykam się dziś z moją ekipą, chcesz pójść ze mną?)
   I went to the university with my whole party. (Poszedłem na studia z całą moją ekipą.)
 5. body *****
  • ciało, grono, grupa, zespół [policzalny]
   Our body should cooperate, not fight with each other. (Nasz zespół powinien współpracować, a nie kłócić się ze sobą.)
   The academic body tried to solve the mystery. (Grono naukowców próbowało rozwiązać tajemnicę.)
 6. bunch ***
  • grupa, grono, banda, gromada, kilka [tylko liczba pojedyncza]
   What were a bunch of kids going to do to me? (Co może mi zrobić banda dzieciaków?)
   I saw a bunch of teenagers drinking beer, should I call the police? (Widziałem grupę nastolatków pijących piwo, powinienem zadzwonić na policję?)
   A bunch of young men tried to steal my car. (Grupa młodych mężczyzn próbowała ukraść mój samochód.)
 7. batch *
  • grupa (podobny zestaw przedmiotów czy osób) [policzalny]
   This is the first batch of uninfected from both testing groups. (To pierwsza grupa niezarażonych z obu badanych grup.)
 8. stream ***
  • grupa (w szkole)  BrE [policzalny]
   Which stream does your son belong to? (Do której grupy w szkole należy twój syn?)
   This test will rank you to appropriate streams. (Ten test zaklasyfikuje was do odpowiednich grup.)
   link synonim: track
 9. dole **
 10. rank ***
 11. band ****
  • grupa (np. żołnierzy) [policzalny]
   A band of soldiers passed by his hideout. (Grupa żołnierzy przeszła obok jego kryjówki.)
 12. clump * , także: clomp
  • kępa, kępka, grupa, grupka
   He found a clump of hair on the floor. (On znalazł kępkę włosów na podłodze.)
 13. cluster **
  • zespół, grupa [policzalny]
   As of the 2010-2011 school year, clusters have been called teams. (Od roku szkolnego 2010/2011, grupy były nazywane zespołami.)
 14. flock **
  • grupa, gromada (ludzi) [policzalny]
   A noisy flock of tourists came into the museum. (Hałaśliwa grupa turystów weszła do muzeum.)
 15. contingent
  • reprezentacja, grupa, lobby
   Our contingent has a significant influence on the Parliament. (Nasza grupa ma znaczący wpływ na parlament.)
 16. troupe
  • zespół, grupa (teatralna lub cyrkowa)
   A circus troupe is coming to town today. (Dzisiaj do miasta przyjeżdża trupa cyrkowa.)
 17. pocket , ***
  • grupa (mała i oddzielona, np. ludzi)
 18. pool ***
  • zgromadzenie, grupa (ludzi zebrana w określonym celu, np. by wykonać wspólną pracę)
 19. crop ***
  • grupa, ekipa, zespół potocznie
   This new crop of politicians seems to be even worse than the previous one. (Ta nowa ekipa polityków wydaje się być jeszcze gorsza niż poprzednia.)
   A crop of sportsmen is staying at this hotel. (Grupa sportowców zatrzymuje się w tym hotelu.)
 20. knot ** , kn (skrót)
 21. pack ***
  • grupa, banda (np. chuliganów) [policzalny]
   A pack of hooligans stole my wallet. (Banda chuliganów ukradła mi portfel.)
   She was attacked by a pack of teenage boys. (Ona została zaatakowana przez grupę nastoletnich chłopców.)
 22. clutch **
 23. posse
  • grupa (ludzi tego samego typu, np. fotografów) potocznie
 24. track ****
 25. passel
 26. shrewdness
 27. caboodle
rzeczownik
 1. a complex of something
 2. a bunch of something
 3. group of something  
  The group of protesters was arrested. (Grupa protestujących została aresztowana.)
  This group of people does not cooperate well as a class. (Ta grupa ludzi nie współpracuje dobrze jako klasa.)
 4. crop of something
 1. a gaggle of something

Powiązane zwroty — "grupa"

rzeczownik
zespół (grupa muzyków) = band
klasa (grupa uczniów) = class
ruch (grupa ludzi) = movement
oddział (grupa ludzi) = unit
związek (grupa krajów) = union
organizacja (grupa) = organization , także: organisation BrE , org (skrót) +1 znaczenie
komisja (grupa) = commission
element (grupa ludzi) = element
sekcja (grupa ludzi) = section
gabinet (grupa ludzi sprawujących władzę) = government , także: govt , także: gov
gang (grupa przestępcza) = gang
tłum (duża grupa ludzi) = mass
delegacja (grupa osób) = delegation
komórka (tajna grupa, np. terrorystyczna) = cell
grupowanie = sorting +2 znaczenia
przymiotnik
grupowy = corporate +2 znaczenia
czasownik
grupować = group , także: grp. +3 znaczenia
idiom
inne
phrasal verb