"union" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "union" po angielsku

union ****

obrazek do "union" po polsku
rzeczownik
 1. związek zawodowy [policzalny]
  The trade union of mineworkers is demonstrating against the mine closure. (Związek zawodowy górników protestuje przeciwko zamknięciu kopalni.)
  There are only 50 members in our union. (W naszym związku zawodowym jest tylko 50 członków.)
 2. zjednoczenie, związek [tylko liczba pojedyncza]
  We are gathered here to celebrate the union of Ann and Tom. (Zebraliśmy się tutaj by świętować związek Anny i Toma.)
  The union of our countries is a beautiful thing. (Zjednoczenie naszych krajów jest piękną rzeczą.)
 3. unia oficjalnie [tylko liczba pojedyncza]
  The European Union was formed in 1993. (Unia Europejska została utworzona w 1993 roku.)
  Great Britain wants to exit the European Union. (Wielka Brytania chce odejść z Unii Europejskiej.)
 4. związek (grupa krajów)
  The union between the two countries did not work out. (Związek tych dwóch krajów nie sprawdził się.)
 5. związek małżeński oficjalnie [policzalny lub niepoliczalny]
  We haven't consummated our union yet. (Jeszcze nie skonsumowaliśmy związku.)
  Me and my wife decided to end our union. (Ja i moja żona zdecydowaliśmy się zakończyć nasz związek małżeński.)
  The girl was never happy in the union. (Dziewczyna nigdy nie była szczęśliwa z związku małżeńskim.)
 6. uprawianie seksu oficjalnie [policzalny lub niepoliczalny]
  The union was amazing, it was worth waiting for. (Seks był niesamowity, było warto na niego czekać.)
  A union in this place is forbidden. (Uprawianie seksu jest tutaj zabronione.)
 7. suma zbiorów [policzalny lub niepoliczalny]
przymiotnik
 1. unijny
  The union fund didn't cover the whole cost of the bridge. (Fundusz unijny nie pokrył całego kosztu mostu.)
  We have to accept union regulations. (Musimy zaakceptować unijne przepisy.)
rzeczownik
 1. Unia (stany północne USA w czasie wojny secesyjnej)
  In the end, the Union won the Civil War. (Ostatecznie Unia wygrała wojnę secesyjną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "union"

przymiotnik
European Union = unijny (dot. Unii Europejskiej)
rzeczownik
inne
kolokacje

podobne do "union" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "union" po polsku

rzeczownik