BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zjednoczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zjednoczenie" po polsku

zjednoczenie

rzeczownik
 1. union ****
  • zjednoczenie, związek [SINGULAR]
   We are gathered here to celebrate the union of Ann and Tom. (Zebraliśmy się tutaj by świętować związek Anny i Toma.)
   The union of our countries is a beautiful thing. (Zjednoczenie naszych krajów jest piękną rzeczą.)
 2. unification
  • unifikacja, ujednolicenie, zjednoczenie [UNCOUNTABLE]
   The world would benefit from the unification of our country. (Świat skorzystałby na zjednoczeniu naszego państwa.)
   The unification of company rules would improve clarity. (Ujednolicenie zasad firmy ulepszyłoby przejrzystość.)
   The unification of nomad tribes could be a threat to our government. (Zjednoczenie wędrownych plemion mogłoby być zagrożeniem dla naszego rządu.)
 3. reunion *
  • ponownie połączenie, zjednoczenie
   The reunion of our country was a momentuous event in our history. (Zjednoczenie naszego kraju było ważnym wydarzeniem w naszej historii.)
 4. incorporation
  • przyłączenie, włączenie, wcielenie, zrzeszenie, zjednoczenie, inkorporacja
   Ukraine has applied for an incorporation into the European Union. (Ukraina złożyła wniosek o wcielenie do Unii Europejskiej.)
   The incorporation of the nine new Member States was possible only under exceptional conditions. (Włączenie dziewięciu nowych państw członkowskich było możliwe tylko na wyjątkowych warunkach.)
 5. coalescence
 6. confederating  
 7. uniting  
 8. preincorporation
 9. consorting
czasownik
 1. unite **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  International community should unite. (Społeczność międzynarodowa powinna się zjednoczyć.)
  link synonim: bind
  zobacz także: team
 2. confederate * , confed. (skrót)  
  She managed to confederate all the cities. (Udało się jej zjednoczyć wszystkie miasta.)
 3. weld
 4. consort ,
czasownik
 1. bind ***
 2. unify *
 3. unionize , unionise British English  
 4. amalgamate  
 5. federate
phrasal verb
 1. come together **  
  We have to come together because our enemies will attack. (Musimy się zjednoczyć, bo nasi wrogowie zaatakują.)
  We came together to create a new club. (Zjednoczyliśmy się, by stworzyć nowy klub.)
czasownik
 1. join forces
czasownik
 1. rally **
  • zbierać się (w jakimś celu), jednoczyć się (dla sprawy) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I have no doubt that many supporters will rally to my defense. (Nie mam wątpliwości, że wielu moich popleczników zbierze się, żeby stanąć w mej obronie.)
   They had to rally and fight for their rights. (Musieli zjednoczyć się i walczyć o swoje prawa.)
 2. close ranks
phrasal verb
 1. gang up
 1. enter into combination

powered by  eTutor logo