"dołączyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dołączyć" po polsku

dołączyć

czasownik
 1. enter ****
  • zaczynać pracować, zostać członkiem, dołączyć (w jakiejś firmie, organizacji) [przechodni/nieprzechodni]
   He entered my company last month. (On zaczął pracować w mojej firmie w zeszłym miesiącu.)
   He entered our organization last month but he's been our best member so far. (On zaczął pracować w naszej organizacji w zeszłym miesiącu, ale jak do tej pory jest naszym najlepszym członkiem.)
 2. annex
 3. consort ,
  • dołączyć, zjednoczyć
   You should not consort with our enemy. (Nie powinieneś się jednoczyć z naszym wrogiem.)
 4. affix
 5. adjoin  
 6. append
phrasal verb
 1. come along *
Alabama Association for Financial Professionals - Join Us
czasownik
 1. join *****
  • dołączać, spotykać się [przechodni]
   I heard you're going to the cinema. Can I join? (Słyszałam, że idziecie do kina. Mogę się dołączyć?)
   Do you want to join me and my friends at the party? (Chcesz spotkać się ze mną i moimi przyjaciółmi na imprezie?)
 2. add *****
  • dokładać, dołączać, dodawać [przechodni]
   to give more of sth / to join things together to increase their number or size
   Don't add more luggage. We haven't got any space! (Nie dokładaj więcej bagażu. Nie mamy miejsca!)
   If you add more salt, the soup will be better. (Jeżeli dodasz więcej soli, zupa będzie lepsza.)
   zobacz także: tack
 3. enclose * , także: inclose
  • załączać, dołączać (np. wkładać do koperty wraz z listem) [przechodni]
   to attach, to include
   I enclosed my CV to the letter. (Dołączyłem do listu moje CV.)
   Please find enclosed the documents for Mr. Stone. (Załączam dokumenty dla pana Stone.)
 4. attach ***
  • załączać, przyłączać, dołączać (np. pliki komputerowe lub dokumenty) [przechodni]
   to enclose a document to a letter or e-mail
   I attached some pictures to this e-mail. (Załączyłam kilka zdjęć do tego e-maila.)
   My secretary attached some documents to the file. (Moja sekretarka dołączyła kilka dokumentów do kartoteki.)
   The reports were attached to the previous email. (Raporty zostały dołączone do poprzedniego maila.)
phrasal verb
 1. come in ****
  • dołączać (np. do dyskusji)
   He came in our discussion and started an argument. (On dołączył do naszej dyskusji i rozpoczął kłótnię.)
   Come in our conversation and tell us what you think about this idea. (Dołącz do naszej rozmowy i powiedz nam, co myślisz o tym pomyśle.)
   If you want to, you can come in our debate. (Jeżeli chcesz, możesz się dołączyć do naszej debaty.)
 2. build into
 3. plumb something in
phrasal verb
 1. tag along , tag on BrE
  • włóczyć się (za kimś), dołączać się (do kogoś), przyczepić się (do kogoś), chodzić za kimś
   He tags along me all day and I don't know how to get rid of him. (On włóczy się za mną cały dzień i nie wiem jak się go pozbyć.)
   Sally tags on you because she feels lonely. (Sally przyczepiła się do ciebie, ponieważ czuje się samotna.)
   Do you mind if I tag along? (Nie masz nic przeciwko, abym się do was dołączył?)

powered by  eTutor logo