Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wyłączyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyłączyć" po polsku

wyłączyć

czasownik
 1. except , **** , także: 'cept potocznie
  • wyłączyć, wykluczyć oficjalnie [przechodni]
   My parents excepted me from the conversation. (Moi rodzice wykluczyli mnie z rozmowy.)
   You can't except me from the meeting! (Nie możecie mnie wykluczyć ze spotkania!)
   link synonim: exclude
phrasal verb
 1. shut off  
  Shut off the engine. (Wyłącz silnik.)
  Shut off the water supply before it floods the hall. (Wyłącz dopływ wody, zanim zaleje korytarz.)
 2. tune out
  • ignorować, wyłączyć (się)
   Could you repeat? I tuned out for a moment. (Mogłabyś powtórzyć? Wyłączyłam się na chwilę.)
   He tuned me out on purpose! (On specjalnie mnie ignorował!)
obrazek do "turn something off" po polsku
phrasal verb
 1. turn something off , także: turn off something **  
  She raised a hand and turned off the light. (Ona podniosła rękę i wyłączyła światło.)
  Can you turn off the radio? (Czy możesz wyłączyć radio?)
  He pulled up behind them and turned off the engine. (On zaparkował za nimi i wyłączył silnik.)
 2. shut something off
 3. switch something off  
  He got up and switched off the lights. (On wstał i wyłączył światła.)
  I switched off the motor and turned round to her. (Wyłączyłem silnik i obróciłem się w jej stronę.)
  He switched off his laptop. (On wyłączył swojego laptopa.)
 4. flip something off  
  Flip the light off, please. (Proszę zgaś światło.)
 5. flick something off
phrasal verb
 1. cut off **
  • odcinać (np. wodę), wyłączać (np. ogrzewanie)
   The water in my house has been cut off, because I forgot to pay the bill. (Odcięto mi wodę w mieszkaniu, ponieważ zapomniałem zapłacić rachunku.)
   It is very warm, so they cut off the heating. (Jest bardzo ciepło, więc wyłączyli ogrzewanie.)
 2. turn out ***
  • wyłączać (światło)
   Turn out the light and go to sleep. (Wyłącz światło i idź spać.)
 3. switch off , turn off **
 4. put off
 5. snap off
  • wyłączać (np. światło, urządzenie elektryczne)
   She snapped off the light and went to bed. (Ona zgasiła światło i poszła do łóżka.)
   link synonim: turn off
   przeciwieństwo: snap on
czasownik
 1. exclude **
 2. disable
 3. preclude *
 4. deactivate
 5. toggle off  
  przeciwieństwo: toggle on
 6. disclude

"wyłączyć" — Słownik kolokacji angielskich

shut off kolokacja
 1. shut czasownik + off particle = wyłączyć
  Bardzo silna kolokacja

  He tried again, then turned down a dark street and shut the car off.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo