"put off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put off" po angielsku

put off

phrasal verb
 1. budzić wstręt, odstręczać
 2. odbijać, odpływać (od brzegu)
 3. wyłączać (radio), gasić (światło)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. odłożyć coś, przełożyć coś na później, opóźnić coś
  He put off writing the essay until the last minute. (On odłożył pisanie wypracowania do ostatniej chwili.)
  The teacher had to put off the class till the following week. (Nauczyciel musiał odłożyć lekcję do następnego tygodnia.)
  link synonim: postpone
phrasal verb
 1. zniechęcać kogoś  BrE
  She put me off with her bad language. (Ona mnie zniechęciła swoim ordynarnym słownictwem.)
 2. zatrzymać się, aby ktoś mógł wysiąść  BrE
phrasal verb
 1. zbywać kogoś
  I put a beggar off who asked me for some money to buy a wine. (Zbyłem żebraka, który poprosił mnie o pieniądze na wino.)
phrasal verb
 1. przeszkadzać komuś w czymś, dekoncentrować kogoś  BrE
  Your singing really puts me off. (Twoje śpiewanie naprawdę mnie dekoncentruje.)
 2. wysadzać kogoś (np. pasażera) gdzieś  BrE

"put off" — Słownik kolokacji angielskich

put off kolokacja
 1. put czasownik + off particle = budzić wstręt, odstręczać
  Bardzo silna kolokacja

  The decision may get put off for at least one game.

  Podobne kolokacje: