"odpływać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpływać" po polsku

odpływać

czasownik
 1. space *****
  • odpływać (ze zmęczenia lub pod wpływem narkotyków) potocznie
   I was so tired I completely spaced. (Byłem tak zmęczony, że całkowicie odpłynąłem.)
   I'm sorry, can you repeat? I spaced. (Przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć? Odpłynąłem.)
 2. drift **
  • odpływać, unosić się, dryfować (np. o uwadze, o myślach)
   I suddenly felt like my life drifts in front my eyes. (Nagle poczułem, że moje życie dryfuje mi przed oczami.)
 3. reflow
phrasal verb
 1. put off
 2. drift off
 3. drain away  
 4. swim away  
 5. ooze away
phrasal verb
 1. doze off , drowse off
  • zdrzemnąć się, zasnąć, odpłynąć (zasnąć mimowolnie)
   I think I'll doze off in a moment. (Chyba za chwilę zasnę.)
   I was reading a very boring book and just dozed off. (Czytałem bardzo nudną książkę i po prostu odpłynąłem.)
 2. zone out

Powiązane zwroty — "odpływać"

czasownik
pływać = swim +1 znaczenie
wypływać = result +3 znaczenia
płynąć = ride +4 znaczenia
napływać = stream +3 znaczenia
upływać = expire +3 znaczenia
spływać = stream down +1 znaczenie
phrasal verb
inne
rzeczownik
idiom

"odpływać" — Słownik kolokacji angielskich

drain away kolokacja
 1. drain czasownik + away przysłówek = odpływać
  Bardzo silna kolokacja

  She stopped, and what was left of her color drained away.

drift off kolokacja
 1. drift czasownik + off particle = stopniowo zasypiać, odpływać
  Bardzo silna kolokacja

  They would start coming in late and drifting off early.

  Podobne kolokacje:
swim away kolokacja
 1. swim czasownik + away przysłówek = odpływać
  Silna kolokacja

  They fall into the water below and safely swim away.

  Podobne kolokacje: