"emotionally drain" — Słownik kolokacji angielskich

emotionally drain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): emocjonalnie osusz
  1. drain czasownik + emotionally przysłówek
    Silna kolokacja

    I was absolutely emotionally drained at the end of it all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo