"drain well" — Słownik kolokacji angielskich

drain well kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osusz dobrze
  1. drain czasownik + well przysłówek
    Silna kolokacja

    Drain well and place in a large bowl; let cool.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo