TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"drain" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drain" po angielsku

drain **

obrazek do "drain" po polsku
rzeczownik
 1. odpływ, przewód kanalizacyjny, rura kanalizacyjna, wąż odpływowy [policzalny]
  The drain in our house is clogged. (Przewód kanalizacyjny w naszym domu jest zatkany.)
  "What is that sound?" "It's only rats in the drain." ("Co to za dźwięk?" "To tylko szczury w odpływie.")
  They had a drain to take away any water. (Oni mieli wąż odpływowy, przez który odpływała cała woda.)
 2. studzienka, studzienka kanalizacyjna, otwór odpływowy (na ulicy) [policzalny]
  My phone fell into a drain. (Mój telefon wpadł do studzienki.)
  I saw a rat coming out of a drain. (Widziałem szczura wychodzącego z otworu odpływowego.)
  The roadworkers have opened the drain. (Robotnicy uliczni otworzyli studzienkę.)
 3. kanał, rów odwadniający [policzalny]
  Excess water went down the drain to the sewage. (Nadmiar wody odpłynął kanałem do ścieków.)
 4. topnienie, odpływ (np. pieniędzy, ludzi z jakiegoś regionu) [policzalny]
  The drain of population will harm local businesses. (Odpływ populacji zaszkodzi lokalnym przedsiębiorcom.)
 5. sączek, dren (np. w ranie pooperacyjnej) [policzalny]
  You've got to know where to put in the drain. (Musisz wiedzieć, gdzie włożyć dren.)
 6. łyk, kapka (np. alkoholu) slang
  I drank a drain of beer only. (Wypiłem tylko kapkę piwa.)
  I drank only a drain of vodka but I felt awful. (Wypiłem tylko łyk wódki, ale czułem się okropnie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. osuszać, spuszczać wodę (np. pola, ze zbiornika) [przechodni]
  I drained the aquarium in order to clean it. (Spuściłem wodę z akwarium, aby je wyczyścić.)
  The tanks had to be drained for maintenance. (Zbiorniki musiały zostać osuszone na czas przeglądu.)
 2. odsączać, osączać (np. warzywa, makaron) [przechodni]
  He drained the pasta and poured the sauce on it. (On odsączył makaron i polał go sosem.)
  Drain the vegetables and put them on a plate. (Odsącz warzywa i połóż je na talerzu.)
  Drain the pasta before serving. (Należy odsączyć makaron przed podaniem.)
 3. odprowadzać wodę (np. z basenu, z regionu) [przechodni]
  The dirty water from the pool was drained, and replaced with clean water. (Brudna woda została odprowadzona z basenu i zastąpiona czystą wodą.)
 4. wypływać, wyciekać [nieprzechodni]
  The water is draining from our fridge. (Woda wycieka z naszej lodówki.)
 5. obciekać, obeschnąć (np. naczynia) [nieprzechodni]
  The dishes drained, put them in the cabinet. (Naczynia obeschły, włóż je do szafki.)
  I don't have time for the dishes to drain. (Nie mam czasu na to, aby naczynia obciekły.)
 6. wyczerpywać (np. osobę, zasoby) [przechodni]
  The war is draining our economy. (Ta wojna wczerpuje naszą gospodarkę.)
 7. opróżniać, osuszać (np. butelkę z napojem, kieliszek) [przechodni]
  I've drained the whole bottle of wine myself. (Osuszyłem sam całą butelkę wina.)
  He drained the glass before he told us what happened. (Opróżnił kieliszek zanim powiedział nam co się stało.)
  He was so thirsty he drained a whole bottle of water immediately. (On był tak spragniony, że natychmiastowo opróżnił całą butelkę wody.)
 8. drenować, sączkować [przechodni]
  The nurse drained my knee. (Pielęgniarka wydrenowała moje kolano.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

plughole BrE
drain AmE *

obrazek do "plughole" po polsku
rzeczownik
 1. otwór odpływowy [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "drain"

rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
idiom
inne
kolokacje