"wypływać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypływać" po polsku

wypływać

czasownik
 1. result *****
  • wynikać, pochodzić, wypływać [nieprzechodni]
   Our problems result from differences in our characters. (Nasze problemy wynikają z różnic w naszych charakterach.)
   All our arguments result from lack of trust. (Wszystkie nasze kłótnie wynikają z braku zaufania.)
   zobacz także: flow, come
 2. drain **
 3. start *****
 4. effuse
phrasal verb
 1. come up ****
  • pojawiać się, wypływać, wypływać na wierzch, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
   If my name comes up in the conversation, please try to change the subject. (Jeśli moje imię pojawi się w rozmowie, proszę, postaraj się zmienić temat.)
   The topic of her marriage came up once again. (Temat jej zamążpójścia znów wypłynął.)
   The question about his modesty never came up. (Pytanie o jego skromność nigdy nie padło.)
   link synonim: crop up
  • wyłaniać się, wypływać (spod wody)
   She came up a few seconds after the plunge. (Ona wypłynęła kilka sekund po zanurkowaniu.)
 2. flow out  
 3. sail out  
  We sailed out at dawn. (Wypłynęliśmy o świcie.)

Powiązane zwroty — "wypływać"

rzeczownik
wpływ = impact +10 znaczeń
wypływ = flux , fluxion +1 znaczenie
czasownik
pływać = swim +1 znaczenie
napływać = stream +2 znaczenia
upływać = expire +3 znaczenia
odpływać = space +1 znaczenie
mieć wpływ = influence +3 znaczenia
spływać = stream down +1 znaczenie
phrasal verb
idiom
Zobacz także: wypływać z czyichś ust

"wypływać" — Słownik kolokacji angielskich

sail out kolokacja
 1. sail czasownik + out particle = wypływać
  Bardzo silna kolokacja

  She turned her chair and sailed out into the main office.

  Podobne kolokacje:
flow out kolokacja
 1. flow czasownik + out particle = wypływać
  Bardzo silna kolokacja

  Open the valve and allow the water to flow out.

  Podobne kolokacje: