"sail from" — Słownik kolokacji angielskich

sail from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): płyń
  1. sail czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "You've heard that a hundred times and more since we sailed from home."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo