"pojawiać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pojawiać się" po polsku

pojawiać się

phrasal verb
 1. come up ****
  • pojawiać się, wypływać, wypływać na wierzch, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
   If my name comes up in the conversation, please try to change the subject. (Jeśli moje imię pojawi się w rozmowie, proszę, postaraj się zmienić temat.)
   The topic of her marriage came up once again. (Temat jej zamążpójścia znów wypłynął.)
   The question about his modesty never came up. (Pytanie o jego skromność nigdy nie padło.)
   link synonim: crop up
  • nadarzać się, pojawiać się (np. okazja, możliwość)
   The opportunity came up, so I went to Hawaii. (Nadarzyła się okazja, więc pojechałem na Hawaje.)
   Such an opportunity will never come up again. (Taka okazja już się nigdy nie nadarzy.)
   link synonim: turn up
  • pojawiać się, stawać się dostępnym, zwolnić się (o pracy, stanowisku)
   I will take any job that comes up. (Przyjmę każdą pracę, która się pojawi.)
   A position at my company has just come up. (Stanowisko w mojej pracy właśnie się zwolniło.)
  • pojawiać się (na niebie), wschodzić, wznosić się (nad horyzont, np. księżyc)
   The sun has already come up. (Słońce już wzeszło.)
   The moon came up. It was beautiful. (Pojawił się księżyc. Był piękny.)
   link synonim: rise
  • wyświetlać się, pojawiać się, wyskoczyć (np. na ekranie)
   An advert for baby clothes came up on the screen. (Reklama ciuszków dla dzieci wyświetliła się na ekranie.)
 2. show up ***
  • pokazywać się, pojawiać się
   Will you show up at my party? (Pojawisz się na mojej imprezie?)
   I hope he won't show up here, I'm mad at him. (Mam nadzieję, że on się tu nie pokaże, jestem na niego wściekły.)
   I won't be able to show up at your party, Kim. (Nie będę w stanie pojawić się na twojej imprezie, Kim.)
 3. turn out ***
  • przychodzić, pojawiać się, pójść gdzieś (w jakimś celu, np. żeby zagłosować)
   She didn't turn out to her wedding. (Ona nie pojawiła się na własnym ślubie.)
   Will you turn out at my birthday party? (Przyjdziesz na moje przyjęcie urodzinowe?)
   Only 35% of the electorate turned out to vote. (Tylko 35% elektoratu przyszło zagłosować.)
 4. come along *
 5. pop up *
 6. turn up **
 7. crop up
  • pojawiać się (np. problem)
   I'll see you on Monday unless something crops up. (Jeżeli nic nie wyskoczy, zobaczymy się w poniedziałek.)
   Such a problem has never cropped up before, so I don't really know what to do. (Taki problem jeszcze nigdy się nie pojawił, więc naprawdę nie wiem, co robić.)
   link synonim: arise
  • pojawiać się, przewijać się (np. nazwisko, twarz)
   My name has cropped up a few times in newspapers. (Moje nazwisko kilka razy przewinęło się w gazetach.)
   link synonim: come up
 8. come out ****
 9. come on *** , także: c'mon potocznie
  • pojawiać się, wychodzić (np. na scenę)
   Beyoncé came on and the crowd went crazy. (Beyoncé wyszła na scenę i tłum oszalał.)
   My favourite actor came on and I started screaming. (Mój ulubiony aktor wyszedł na scenę i zacząłem krzyczeć.)
 10. loom up
 11. break forth
czasownik
 1. figure , *****
  • figurować, pojawiać się, być częścią [nieprzechodni]
   Kate Smith doesn't figure on our list. (Kate Smith nie figuruje na naszej liście.)
   Your name figures at the top of the list. (Twoje nazwisko figuruje na górze listy.)
 2. occur , ****
  • zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się oficjalnie [nieprzechodni]
   The robbery occurred the night we were not at home. (Kradzież zdarzyła się tej nocy, kiedy nie było nas w domu.)
   Serious problems like this occur very rarely. (Poważne problemy jak ten pojawiają się bardzo rzadko.)
   Changes that we didn't expect occurred. (Wystąpiły zmiany, których się nie spodziewaliśmy.)
   link synonim: happen
 3. appear , *****
  • pojawiać się, ukazywać się [nieprzechodni]
   He appeared out of nowhere. (On pojawił się znikąd.)
   A ghost appeared to me at night. (W nocy ukazał mi się duch.)
  • występować, pojawiać się (np. na scenie, w filmie) [nieprzechodni]
   I didn't know he appears in this movie. (Nie wiedziałem, że on występuje w tym filmie.)
   We've all been waiting for him to appear on the stage. (Wszyscy czekaliśmy, aż on pojawi się na scenie.)
  • pojawiać się (zacząć istnieć) [nieprzechodni]
   Life appeared on Earth around 4 billion years ago. (Życie pojawiło się na Ziemi około 4 miliardy lat temu.)
   The problems with commuting first appeared in the suburbs. (Problemy z dojeżdżaniem dopracy pojawiły się najpierw na przedmieściach.)
  • pojawiać się, dotrzeć potocznie [nieprzechodni]
   Look who's finally decided to appear. (Spójrzcie, kto się w końcu zdecydował pojawić.)
   I'm getting worried, it's already 11 o'clock and she still hasn't appeared. (Zaczynam się martwić, jest już 11 a ona nadal się nie pojawiła.)
 4. emerge ***
 5. arise ***
  • nadarzać się, powstawać, pojawiać się (o problemie, trudnej sytuacji) [nieprzechodni]
   to happen, to start to exist
   I seized the opportunity as soon as it arose. (Skorzystałem z okazji, kiedy tylko się nadarzyła.)
   Contact me if any problems arise. (Skontaktuj się ze mną, jeżeli pojawią się jakieś problemy.)
   link synonim: crop up
   zobacz także: come about
 6. stem ***
 7. originate *
 8. express ****
 9. materialize * , materialise BrE , eventualise
  • zmaterializować się, pojawiać się (nagle)
   He unexpectedly materialised just in front of her. (Niespodziewanie pojawił się tuż przed nią.)
 10. spread ****
  • pojawiać się (np. na twarzy) [nieprzechodni]
   The anger spread over her face. (Złość pojawiła się na jej twarzy.)
   A savage look spread on his face. (Okrutne spojrzenie pojawiło się na jego twarzy.)
   She saw me and a huge smile spread over her face. (Zobaczyła mnie i ogromny uśmiech pojawił się na jej twarzy.)
 11. enter ****
  • pojawiać się (np. w głowie, w głosie) [przechodni]
   He entered my head out of nowhere. (On pojawił się w mojej głowie znikąd.)
   He entered my life and completely changed it. (On pojawił się w moim życiu i całkowicie je zmienił.)
 12. sprout up
  • pojawiać się (o zabudowaniach)
   New houses are sprouting up in the city. (W mieście pojawiają się nowe domy.)
 13. eventuate
 1. show AmE potocznie ***** , show up AmE potocznie ***
  • pojawiać się (w jakimś miejscu)
   He didn't show up at work, I hope he's OK. (Nie pojawił się w pracy, mam nadzieję, że wszystko u niego w porządku.)
   Mark's girlfriend never shows up on time. (Dziewczyna Marka nigdy nie pojawia się na czas.)
   link synonim: turn up
 2. come into sight  
idiom
 1. make an appearance
  • pokazywać się, pojawiać się, występować
   Do you think that this famous singer will make an appearance? (Myślisz, że wystąpi ta słynna piosenkarka?)
   I don't think she'll make an appearance - she's very busy. (Nie sądzę, żeby ona się pojawiła - jest bardzo zajęta.)
 2. come down the pike , come down the pipe

"pojawiać się" — Słownik kolokacji angielskich

show up kolokacja
 1. show czasownik + up particle = pojawiać się (w jakimś miejscu)
  Bardzo silna kolokacja

  In fact, some days he did not show up for work.

  Podobne kolokacje:
loom up kolokacja
 1. loom czasownik + up particle = pojawiać się, ukazywać się, wyłaniać się, wynurzać się, wychynąć
  Bardzo silna kolokacja

  A huge hand loomed up over the screen, and the picture went dead.

  Podobne kolokacje:
pop up kolokacja
 1. pop czasownik + up particle = wyskakiwać, pojawiać się
  Bardzo silna kolokacja

  A red head at the end of the table popped up.

  Podobne kolokacje:
come along kolokacja
 1. come czasownik + along przyimek = pojawiać się, zbliżać się
  Bardzo silna kolokacja

  The response to his call came from further along the street.

  Podobne kolokacje:
make an appearance kolokacja
 1. make czasownik + appearance rzeczownik = pokazywać się, pojawiać się, występować
  Zwykła kolokacja

  The team made its first and only appearance in 2009.

come into sight kolokacja
 1. come czasownik + sight rzeczownik = pojawiać się
  Zwykła kolokacja

  The rest of the band had not come into sight.

  Podobne kolokacje:
break forth kolokacja
 1. break czasownik + forth przysłówek = wyłaniać się, pojawiać się, ukazywać się
  Zwykła kolokacja

  As we were about to leave the room, the smothered fire broke forth.