"ukazywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukazywać się" po polsku

ukazywać się

czasownik
 1. appear , *****
  • pojawiać się, ukazywać się [nieprzechodni]
   He appeared out of nowhere. (On pojawił się znikąd.)
   A ghost appeared to me at night. (W nocy ukazał mi się duch.)
  • ukazywać się (np. w gazecie), zostać wydrukowanym (np. w książce) [nieprzechodni]
   I read the news as they appear in the papers. (Czytam wiadomości, kiedy tylko ukazują się w gazetach.)
   His biography appeared in this book. (Jego biografia została wydrukowana w tej książce.)
 2. emerge ***
 3. assert itself
  • ukazywać się, występować, stać się powszechnym
   Social responsibility has begun to assert itself these days. (Odpowiedzialność społeczna stała się obecnie bardziej powszechna.)
phrasal verb
 1. come out ****
  • ukazywać się (w druku)
   This book came out two years ago. (Ta książka ukazała się w druku dwa lata temu.)
   Emily Dickinson's poems didn't come out while she was alive. (Wiersze Emily Dickinson nie ukazały się w druku za jej życia.)
 2. loom up
 3. break forth
czasownik
 1. picture ***** , pict. (skrót) , pic potocznie
  • przedstawiać, ukazywać [przechodni]
   The film which I saw yesterday pictured the life of an African tribe. (Film, który wczoraj widziałem, przedstawiał życie afrykańskiego plemienia.)
   My photographs picture the cruelty of war. (Moje zdjęcia ukazują okrucieństwo wojny.)
 2. portray **
 3. show , *****
  • pokazywać, ukazywać (np. o mapie, obrazie) [przechodni]
   The picture shows a man with a cat. (Obrazek przedstawia mężczyznę z kotem.)
   I'm sorry, but the maps don't show all the hill walk. (Przykro mi, ale mapy nie pokazują wszystkich tras wycieczkowych po wzgórzach.)
 4. impaint

Powiązane zwroty — "ukazywać się"

rzeczownik
ukazanie = portrayal +4 znaczenia
ukazywanie = showing +3 znaczenia
czasownik

"ukazywać się" — Słownik kolokacji angielskich

loom up kolokacja
 1. loom czasownik + up particle = pojawiać się, ukazywać się, wyłaniać się, wynurzać się, wychynąć
  Bardzo silna kolokacja

  A huge hand loomed up over the screen, and the picture went dead.

  Podobne kolokacje:
break forth kolokacja
 1. break czasownik + forth przysłówek = wyłaniać się, pojawiać się, ukazywać się
  Zwykła kolokacja

  As we were about to leave the room, the smothered fire broke forth.