"loom before" — Słownik kolokacji angielskich

loom before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyłoń się wcześniej
  1. loom czasownik + before przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He looked up once and saw the city looming before him in the pale light.

    Podobne kolokacje: