"wychynąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wychynąć" po polsku

"wychynąć" — Słownik kolokacji angielskich

loom up kolokacja
  1. loom czasownik + up particle = pojawiać się, ukazywać się, wyłaniać się, wynurzać się, wychynąć
    Bardzo silna kolokacja

    A huge hand loomed up over the screen, and the picture went dead.

    Podobne kolokacje: