"wynurzać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wynurzać się" po polsku

wynurzać się

czasownik
 1. surface ****  
  She surfaced out of water looking like a mermaid. (Wynurzyła się z wody, wyglądając jak syrenka.)
  The submarine surfaced out of the ocean. (Łódź podwodna wynurzyła się z oceanu.)
 2. resurface
  • wynurzać się (np. z wody)
phrasal verb
 1. loom up
czasownik
 1. confide *  

Powiązane zwroty — "wynurzać się"

czasownik
zanurzać = dip +4 znaczenia
zanurzać się = submerge , także: submerse +2 znaczenia
phrasal verb

"wynurzać się" — Słownik kolokacji angielskich

loom up kolokacja
 1. loom czasownik + up particle = pojawiać się, ukazywać się, wyłaniać się, wynurzać się, wychynąć
  Bardzo silna kolokacja

  A huge hand loomed up over the screen, and the picture went dead.

  Podobne kolokacje: