TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"surface" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "surface" po angielsku

surface ****

rzeczownik
 1. powierzchnia [policzalny]
  The surface of the table was very rough. (Powierzchnia stołu była bardzo chropowata.)
  I looked at the calm surface of the river. (Popatrzyłem na spokojną powierzchnię rzeki.)
 2. zewnętrzna strona [policzalny]
  The surface of this blanket is really soft. (Zewnętrzna strona tego koca jest bardzo miękka.)
  There is a spot of blood on the surface of my sheet. (Na zewnętrznej stronie mojego prześcieradła jak plamka krwi.)
 3. powierzchnia (zbiór punktów)
czasownik
 1. ujawniać się
  He surfaced as the one who commited the crime. (On ujawnił się jako ten, który popełnił zbrodnię.)
  I had to surface as a detective. (Musiałem ujawnić się jako detektyw.)
 2. wynurzać się
  She surfaced out of water looking like a mermaid. (Wynurzyła się z wody, wyglądając jak syrenka.)
  The submarine surfaced out of the ocean. (Łódź podwodna wynurzyła się z oceanu.)
 3. zwlec się z wyra potocznie
  I was so tired I couldn't even surface to eat breakfast. (Byłem tak zmęczony, że nie mogłem nawet zwlec się z wyra, żeby zjeść śniadanie.)
  She couldn't surface because she was too drunk. (Ona nie mogła zwlec się z wyra, bo była zbyt pijana.)
przymiotnik
 1. powierzchniowy
  The surface soil is too dry here to seed these plants. (Gleba powierzchniowa jest tutaj zbyt sucha, aby zasadzić te rośliny.)
  Filling of this surface scratch will not cost a lot. (Wypełnienie tej powierzchownej rysy nie będzie dużo kosztować.)
 2. powierzchowny
  It is just a surface cut. (To tylko powierzchniowe zacięcie.)
  Don't worry - I know it hurts but it's a surface wound, nothing serious. (Nie martw się - wiem, że to boli, ale to powierzchowna rana, nic poważnego.)
rzeczownik
 1. powierzchowność
  On the surface they have nothing to do with one another. (Powierzchownie nie mają ze sobą nic wspólnego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "surface"

rzeczownik
czasownik
face = stawiać czoła (czemuś), mierzyć się z czymś (np. z problemem), zmagać się z czymś +7 znaczeń
interface = sprzęgać, łączyć +1 znaczenie
inne
przymiotnik
kolokacje