Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"ujawniać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ujawniać się" po polsku

ujawniać się

czasownik
 1. surface ****  
  He surfaced as the one who commited the crime. (On ujawnił się jako ten, który popełnił zbrodnię.)
  I had to surface as a detective. (Musiałem ujawnić się jako detektyw.)
 2. show , *****
  • pokazywać się, ujawniać się [INTRANSITIVE]
   He showed at the family dinner. (Pojawił się na rodzinnym obiedzie.)
   I don't want you to show at my house. (Nie chcę, abyś pokazywał się w moim domu.)
 3. obtrude
 1. blow one's cover
czasownik
 1. reveal ****
 2. uncover **
  • ujawniać (np. spisek), odkrywać (np. dowód, prawdę) [TRANSITIVE]
   to find out
   The police have uncovered new evidence. (Policja odkryła nowe dowody.)
   I uncovered the truth about my family. (Odkryłem prawdę o mojej rodzinie.)
   They want to uncover your secret. (Oni chcą odkryć twój sekret.)
 3. expose ***
  • ujawniać, odkrywać [TRANSITIVE]
   He exposed his vile actions. (On ujawnił jego niecne czyny.)
   If you don't come back to me, I will expose all your lies. (Jeżeli do mnie nie wrócisz, ujawnię wszystkiego twoje kłamstwa.)
   We have to expose the truth about his first wife. (Musimy ujawnić prawdę o jego pierwszej żonie.)
  • ujawniać (np. skrywane uczucia) [TRANSITIVE]
   I exposed my true feelings for her but she just laughed. (Ujawniłem przed nią moje prawdziwe uczucia, ale ona się tylko zaśmiała.)
   He decided to expose the love that he's been hiding from her. (Postanowił ujawnić miłość, którą przed nią ukrywał.)
 4. leak **
  • ujawniać (np. informacje) [TRANSITIVE]
   Her good friend leaked the information to the press. (Jej dobry przyjaciel ujawnił informacje prasie.)
   I hope you won't leak my address to the press. (Mam nadzieję, że nie ujawnisz prasie mojego adresu.)
 5. disclose **
 6. manifest **
 7. compromise ***
 8. unveil *
 9. unearth
  • wydobywać (na światło dzienne), ujawniać
   My research unearthed some little known facts. (Moje badania ujawniły kilka mało znanych faktów.)
 10. divulge
 11. babble
 12. unmask
 13. uncloak
 14. disclude
 15. disbosom
 16. unclothe
idiom
 1. bring something to light
czasownik
 1. betray *
  • zdradzić, ujawnić, dać poznać (np. emocje, wzruszenie) [TRANSITIVE]
   His strange motions betrayed his nervousness. (Jego dziwne ruchy ujawniły jego nerwy.)
   The child's eyes betrayed his fear of the dog. (Oczy dziecka dały poznać jego strach przed psem.)
 2. blow , ****
 3. unrip
 4. bewray
phrasal verb
 1. find somebody out
phrasal verb
 1. come forward *
czasownik
 1. de-lurk
  • ujawnić się (udzielić się na forum po długim czasie spędzonym jedynie na obserwacji dyskusji) informal

"ujawniać się" — Słownik kolokacji angielskich

blow one's cover kolokacja
 1. blow czasownik + cover rzeczownik = zdemaskować się, ujawniać się
  Bardzo silna kolokacja

  They would also blow our cover if we had to use them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo