"compromise" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "compromise" po angielsku

compromise ***

rzeczownik
 1. kompromis, ugoda [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  They finally decided on a compromise. (Oni ostatecznie zdecydowali się na kompromis.)
  After many months, I negotiated a compromise. (Po wielu miesiącach wynegocjowałem ugodę.)
 2. kompromis, ustępstwo [COUNTABLE]
  I don't like compromises. (Nie lubię kompromisów.)
  My wife doesn't want to make any more compromises. We're divorcing. (Moja żona nie chce już iść na żadne kompromisy. Rozwodzimy się.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. iść na kompromis [INTRANSITIVE]
  We shouldn't argue, let's compromise. (Nie powinniśmy się kłócić, pójdźmy na kompromis.)
  We compromised, we are going to Jane's party and then we are watching the match together. (Poszliśmy na kompromis, idziemy na imprezę Jane, a potem oglądamy razem mecz.)
 2. kompromitować, narażać na szwank [TRANSITIVE]
  Do you want to compromise my business? I won't allow it. (Chcesz skompromitować mój biznes? Nie pozwolę na to.)
  She gossips about me all the time. She wants to compromise me. (Ona cały czas o mnie plotkuje. Ona chce mnie skompromitować.)
 3. ujawniać, odkrywać, wyciągać na światło dzienne

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "compromise"

przymiotnik
compromised = upośledzony (np. o czynnościach narządu) +2 znaczenia
czasownik
promise = obiecywać +1 znaczenie
rzeczownik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo