TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"compromise" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "compromise" po angielsku

compromise ***

rzeczownik
 1. kompromis, ugoda [policzalny lub niepoliczalny]
  They finally decided on a compromise. (Oni ostatecznie zdecydowali się na kompromis.)
  After many months, I negotiated a compromise. (Po wielu miesiącach wynegocjowałem ugodę.)
 2. kompromis, ustępstwo [policzalny]
  I don't like compromises. (Nie lubię kompromisów.)
  My wife doesn't want to make any more compromises. We're divorcing. (Moja żona nie chce już iść na żadne kompromisy. Rozwodzimy się.)
 3. narażenie dobrego imienia lub reputacji

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. iść na kompromis [nieprzechodni]
  We shouldn't argue, let's compromise. (Nie powinniśmy się kłócić, pójdźmy na kompromis.)
  We compromised, we are going to Jane's party and then we are watching the match together. (Poszliśmy na kompromis, idziemy na imprezę Jane, a potem oglądamy razem mecz.)
 2. kompromitować, narażać na szwank [przechodni]
  Do you want to compromise my business? I won't allow it. (Chcesz skompromitować mój biznes? Nie pozwolę na to.)
  She gossips about me all the time. She wants to compromise me. (Ona cały czas o mnie plotkuje. Ona chce mnie skompromitować.)
 3. ujawniać, odkrywać, wyciągać na światło dzienne, zdekonspirować

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "compromise"

przymiotnik
compromised = upośledzony (np. o czynnościach narządu) +2 znaczenia
czasownik
promise = obiecywać +1 znaczenie
rzeczownik
inne
kolokacje