"narażać na szwank" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "narażać na szwank" po polsku

narażać na szwank

czasownik
 1. compromise ***
  • kompromitować, narażać na szwank [TRANSITIVE]
   Do you want to compromise my business? I won't allow it. (Chcesz skompromitować mój biznes? Nie pozwolę na to.)
   She gossips about me all the time. She wants to compromise me. (Ona cały czas o mnie plotkuje. Ona chce mnie skompromitować.)
 2. endanger *
  • zagrozić, zagrażać, narażać na szwank
   My business rivals endanger my career. (Moi rywale biznesowi zagrażają mojej karierze.)
   Their incompetence endangers our company. (Ich niekompetencja naraża na szwank naszą firmę.)
 3. jeopardize * , jeopardise British English
  • zagrozić, zagrażać, narażać na szwank, narażać na niebezpieczeństwo
   Soldiers jeopardize their lives in war. (Żołnierze narażają swoje życie na wojnie.)
   Though it jeopardized his chance for promotion, he criticized his boss. (Mimo, że naraziło to na szwank jego szansę na awans, i tak skrytykował szefa.)

powered by  eTutor logo