Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"kompromis" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kompromis" po polsku

kompromis

rzeczownik
 1. compromise ***
  • kompromis, ugoda [policzalny lub niepoliczalny]
   They finally decided on a compromise. (Oni ostatecznie zdecydowali się na kompromis.)
   After many months, I negotiated a compromise. (Po wielu miesiącach wynegocjowałem ugodę.)
  • kompromis, ustępstwo [policzalny]
   I don't like compromises. (Nie lubię kompromisów.)
   My wife doesn't want to make any more compromises. We're divorcing. (Moja żona nie chce już iść na żadne kompromisy. Rozwodzimy się.)
 2. trade-off , także: tradeoff
  • kompromis, wymiana
   an act of exchanging one thing for another, a compromise
   Fair social policy constitutes a tradeoff between the interests of the rich and the poor. (Sprawiedliwa polityka społeczna stanowi kompromis między interesami bogatych i biednych.)
   The high rent is a trade-off for a comfortable living. (Wysoki czynsz to wymiana za komfortowe życie.)
 3. halfway house    BrE
 4. compromis
 5. give-and-take

powered by  eTutor logo