BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wymiana" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymiana" po polsku

wymiana

obrazek do "exchange" po polsku
rzeczownik
 1. exchange ****
  • wymiana, zamiana [policzalny lub niepoliczalny]
   I didn't benefit from this exchange. (Nie skorzystałem na tej wymianie.)
   You've made a good exchange. (Dokonałeś dobrej wymiany.)
  • wymiana (np. wcześniej zakupionego produktu) [policzalny]
   I had to ask for an exchange because the shirt was too big. (Musiałem poprosić o wymianę, ponieważ koszula była zbyt duża.)
  • wymiana, zamiana (np. pracowników) [policzalny]
   There was an exchange of workers in our company. (W naszej firmie była wymiana pracowników.)
 2. replacement **
  • wymiana, zastąpienie [niepoliczalny]
   I had to pay a fortune for the replacement of faulty parts in my car. (Musiałem zapłacić krocie za wymianę wadliwych części w moim samochodzie.)
   zobacz także: substitute
 3. trade *****
  • wymiana, zamiana  AmE [tylko liczba pojedyncza]
   This trade was very profitable for me. (Ta zamiana była dla mnie bardzo korzystna.)
   Are you satisfied with our trade? (Czy jesteś zadowolony z naszej wymiany?)
 4. circulation *
  • obieg, wymiana (informacji, pieniędzy) [niepoliczalny]
   The free circulation of works is culture's natural habitat. (Naturalnym środowiskiem kultury stał się wolny obieg dzieł.)
 5. trade-off , także: tradeoff
  • kompromis, wymiana
   an act of exchanging one thing for another, a compromise
   Fair social policy constitutes a tradeoff between the interests of the rich and the poor. (Sprawiedliwa polityka społeczna stanowi kompromis między interesami bogatych i biednych.)
   The high rent is a trade-off for a comfortable living. (Wysoki czynsz to wymiana za komfortowe życie.)
 6. interchange  
 7. swap * , także: swop BrE
 8. swapping
  • wymiana (czymś)
   Swapping clothes with friends is very practical. (Wymiana ubrań z przyjaciółmi jest bardzo praktyczna.)
 9. cross-pollination , także: cross-pollinization
rzeczownik
 1. exchange of something  
  That was a great exchange of opinions. (To była świetna wymiana opinii.)
  Would you like to take part in an exchange of students? (Czy chciałbyś wziąć udział w wymianie studentów?)

Powiązane zwroty — "wymiana"

rzeczownik
czasownik
wymieniać = change BrE , exchange AmE +14 znaczeń
umilknąć (wymiana ognia, strzelanina) = fall silent
wymienić = interchange +1 znaczenie
wymieniać się = swap , trade +1 znaczenie
phrasal verb
przymiotnik
wymienny = renewable +5 znaczeń
wściekły (np. kłótnia, wymiana zdań) = stand-up , także: standup
przysłówek

powered by  eTutor logo