"wściekły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wściekły" po polsku — Słownik angielsko-polski

wściekły

8 WAYS TO DRIVE A GRAPHIC DESIGNER MAD « m-Graphix » Mike / Mihai ...
przymiotnik
 1. crazy ***
  • wściekły, oszalały
   My father is crazy because I told him I broke his phone. (Mój ojciec jest wściekły, bo powiedziałem mu, że zepsułem jego telefon.)
   Police can't tame this crazy crowd! (Policja nie potrafi uspokoić tego oszalałego tłumu!)
 2. furious *
  • wściekły, rozwścieczony
   I've never seen him so furious. (Nigdy nie widziałem go tak wściekłego.)
   I was pretty furious about it, I can tell you. (Byłem nieźle o to wściekły, mówię ci.)
   His mother would be furious about that. (Jego matka byłaby wściekła o to.)
   link synonim: mad
 3. mad **
 4. vicious *
  • bezwzględny (np. walka), krwawy (np. zbrodnia), wściekły (np. atak)
   This crime was vicious. The victim was tortured. (Ta zbrodnia była krwawa. Ofiara była torturowana.)
   The crowd was observing the vicious fight between the fighters. (Tłum obserwował bezwzględną walkę między wojownikami.)
 5. enraged
 6. raging
 7. blazing
 8. livid  
  He was livid that I lied to him. (On był wściekły, że mu skłamałem.)
  I broke the window and my parents were livid with me. (Zbiłem okno i moi rodzice byli na mnie wściekli.)
 9. rabid
 10. wild ***
  • wpieniony, wściekły informal
   My father is wild because I crashed his car. (Mój ojciec jest wściekły, bo rozbiłem jego samochód.)
   My girlfriend will be wild when I tell her I cheated on her. (Moja dziewczyna będzie wściekła, kiedy jej powiem, że ją zdradziłem.)
 11. bent
 12. stand-up , także: standup
  • wściekły (np. kłótnia, wymiana zdań)
 13. sneaky
 14. apoplectic   informal
 15. choked
 16. wrathful
 17. hairless
 18. blustering
 19. fuming
 20. berserk
 21. wroth
 22. wrathy
 23. furibund
 24. shirty
  • wściekły, wkurzony (w chamski sposób) British English informal
   My mum got shirty again about my not doing anything. (Moja mama znowu się wkurzyła przez moje nicnierobienie.)
 25. peed off
 26. burned up
 27. bent out of shape
 28. stabby   informal
 29. ropable , ropeable
 30. wildish
 31. berko
idiom
 1. on the warpath
 2. boiling mad
 3. as mad as a hatter
 4. fit to be tied
 5. storming mad
 1. hopping mad
 2. in high dudgeon
 3. flexed out of shape
idiom
 1. lose it *
 2. flip out  
  He will flip out when I tell him I broke his vase. (On się wścieknie, kiedy mu powiem, że zbiłem mu wazę.)
 3. blow one's top , blow one's stack , blow one's lid , blow one's cool , lose one's cool , blow a fuse , blow a gasket
 4. go bananas   informal
  My mom will go bananas when she finds out I have used up all her perfumes. (Moja mama się wścieknie, kiedy się dowie, że zużyłam jej wszystkie perfumy.)
 5. go postal   American English informal
  Promise you won't go postal. (Obiecaj, że się nie wściekniesz.)
 6. flip one's lid , flip one's wig
 7. get into a paddy   informal
 8. go hairless   informal
 9. spit nails
 10. go hog wild
 11. go into orbit
 12. come unscrewed slang , także: come unstrung
czasownik
 1. go crazy , go insane , go mad , go doolally British English informal
 2. flip **
 3. go berserk , go nuclear
 4. run amok
 5. go ballistic   informal
 6. do one's nut
 7. go over the top   informal
 8. lose one's marbles   informal
 1. go ape