TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wściekły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wściekły" po polsku

wściekły

obrazek do "angry" po polsku 8 WAYS TO DRIVE A GRAPHIC DESIGNER MAD « m-Graphix » Mike / Mihai ...
przymiotnik
 1. angry ***
  • zły, rozzłoszczony, wściekły
   You've made her terribly angry. (Okropnie ją rozzłościłeś.)
   Don't be angry with him about it. (Nie bądź na niego zła za to.)
   She had never seen him so angry. (Ona nigdy nie widziała go tak rozzłoszczonego.)
 2. crazy ***
  • wściekły, oszalały
   My father is crazy because I told him I broke his phone. (Mój ojciec jest wściekły, bo powiedziałem mu, że zepsułem jego telefon.)
   Police can't tame this crazy crowd! (Policja nie potrafi uspokoić tego oszalałego tłumu!)
 3. furious *
  • wściekły, rozwścieczony
   I've never seen him so furious. (Nigdy nie widziałem go tak wściekłego.)
   I was pretty furious about it, I can tell you. (Byłem nieźle o to wściekły, mówię ci.)
   His mother would be furious about that. (Jego matka byłaby wściekła o to.)
   link synonim: mad
 4. mad **
  • wściekły, zły  AmE potocznie
   I was so mad at her when I saw her drunk. (Byłem na nią wściekły, gdy zobaczyłem ją pijaną.)
   link synonim: furious
 5. vicious *
  • bezwzględny (np. walka), krwawy (np. zbrodnia), wściekły (np. atak)
   This crime was vicious. The victim was tortured. (Ta zbrodnia była krwawa. Ofiara była torturowana.)
   The crowd was observing the vicious fight between the fighters. (Tłum obserwował bezwzględną walkę między wojownikami.)
 6. enraged
 7. raging
 8. blazing
 9. livid  
  He was livid that I lied to him. (On był wściekły, że mu skłamałem.)
  I broke the window and my parents were livid with me. (Zbiłem okno i moi rodzice byli na mnie wściekli.)
 10. rabid
 11. wild ***
  • wpieniony, wściekły potocznie
   My father is wild because I crashed his car. (Mój ojciec jest wściekły, bo rozbiłem jego samochód.)
   My girlfriend will be wild when I tell her I cheated on her. (Moja dziewczyna będzie wściekła, kiedy jej powiem, że ją zdradziłem.)
 12. bent
 13. stand-up , także: standup
  • wściekły (np. kłótnia, wymiana zdań)
 14. sneaky
  • wściekły, wnerwiony, wkurzony  AusE potocznie
   Why are you so sneaky? (Dlaczego jesteś taki wściekły?)
   I'm sneaky because my car went bung. (Jestem wkurzony, bo moje auto się zepsuło.)
 15. apoplectic   potocznie
 16. choked
 17. wrathful
 18. hairless
 19. blustering
 20. fuming
 21. berserk
 22. wroth
 23. wrathy
 24. out for blood
 25. furibund
 26. shirty
  • wściekły, wkurzony (w chamski sposób)  BrE potocznie
   My mum got shirty again about my not doing anything. (Moja mama znowu się wkurzyła przez moje nicnierobienie.)
 27. peed off
 28. burned up
 29. bent out of shape
 30. stabby   potocznie
 31. ropable , ropeable
 32. wildish
 33. berko
idiom
 1. as mad as a wrongly shot hog
  • wściekły, rowzścieczony
   When I told him this, he became as mad as a wrongly shot hog. (Kiedy mu to powiedziałem, wściekł się.)
 2. boiling mad
 3. on the warpath
 4. fit to be tied
 5. storming mad
 1. hopping mad
 2. in high dudgeon
 3. flexed out of shape
obrazek do "get angry" po polsku
idiom
 1. lose it *
 2. flip out  
  He will flip out when I tell him I broke his vase. (On się wścieknie, kiedy mu powiem, że zbiłem mu wazę.)
 3. blow one's top , blow one's stack , blow one's lid , blow one's cool , lose one's cool , blow a fuse , blow a gasket , bust a gasket
 4. go bananas
 5. go postal    AmE potocznie
  Promise you won't go postal. (Obiecaj, że się nie wściekniesz.)
 6. flip one's lid , flip one's wig
 7. get into a paddy   potocznie
 8. go hairless   potocznie
 9. go hog wild
 10. go into orbit
 11. come unscrewed slang , także: come unstrung
czasownik
 1. get angry , become angry
 2. go crazy , go insane , go mad , także: go doolally BrE potocznie
 3. flip **
 4. go berserk , go nuclear
 5. run amok
 6. go ballistic
 7. do one's nut
 8. lose one's marbles   potocznie
 9. go ham slang
phrasal verb
 1. blaze up
 2. schiz out
 1. go ape