"rozzłoszczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozzłoszczony" po polsku

rozzłoszczony

przymiotnik
 1. angry ***
  • zły, rozzłoszczony, wściekły
   You've made her terribly angry. (Okropnie ją rozzłościłeś.)
   Don't be angry with him about it. (Nie bądź na niego zła za to.)
   She had never seen him so angry. (Ona nigdy nie widziała go tak rozzłoszczonego.)
 2. peeved
 3. peevish
 4. angered
 5. incensed
czasownik
 1. anger ***
 2. incense
czasownik
 1. annoy
 2. peeve
czasownik
 1. get one's dander up  
  Don't get your dander up. (Nie złość się.)

Powiązane zwroty — "rozzłoszczony"

rzeczownik
rozzłoszczenie = incensing +1 znaczenie
czasownik
inne
zezłościć się = get cross +1 znaczenie

powered by  eTutor logo