Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"zdenerwować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdenerwować" po polsku

zdenerwować

czasownik
 1. anger ***
  • zdenerwować, rozzłościć [TRANSITIVE]
   It's hard to anger me. (Ciężko jest mnie rozzłościć.)
   His sarcastic comments angered her greatly. (Jego sarkastyczne uwagi bardzo ją zdenerwowały.)
   link synonim: rile
 2. aggravate
 3. mad **   old use [TRANSITIVE]
 4. displease
 5. miff
phrasal verb
 1. tear apart ,  
 2. bum out American English  
czasownik
 1. flurry somebody
 2. draw blood  
 3. make somebody nervous  
 4. make somebody's hackles rise , get somebody's hackles up
 5. rark New Zealand English informal , rark up New Zealand English informal
phrasal verb
 1. set somebody off  
 2. wind somebody up
 3. churn somebody up British English
 4. hack somebody off
 5. tick somebody off
idiom
 1. brown somebody off  
  He browned me off with his words. (Zdenerwował mnie swoimi słowami.)
  Don't brown me off, I'm very tired. (Nie denerwuj mnie, jestem bardzo zmęczony.)
 2. blow somebody over
 3. drive someone around the bend  
 4. give someone fits
 5. turn somebody upside down  
 6. set one's teeth on edge
 7. get somebody's goat spoken   informal
  He got my goat and then boldly asked me for a favour. (On mnie zdenerwował, a później bezczelnie poprosił o przysługę.)
 8. bitch someone off
 1. make somebody angry , make somebody cross
phrasal verb
 1. get to somebody *****
czasownik
 1. annoy somebody  
  He's beginning to annoy me. (On zaczyna mnie denerwować.)
  This seemed both to please her and to annoy her. (To zdawało się ją zarówno cieszyć jak i denerwować.)
 2. fluster somebody
  • denerwować kogoś (poprzez wywieranie presji na tę osobę)
   Don't fluster her, or she will never finish this project. (Nie naciskaj na nią, bo nigdy nie skończy tego projektu.)
 3. get up someone's nose British English , get up somebody's nose
 4. make somebody puke
 5. get on somebody's tits
 1. give somebody a pain
idiom
 1. be in somebody's face informal , get in someone's face
 2. do someone's head in
 3. get a rise out of somebody  
 4. gripe one's soul  
 5. raise somebody's hackles , make somebody's hackles raise
 6. rattle somebody's cage
 7. drive somebody mad , send somebody mad  
 8. steam somebody up
 9. get in somebody's hair
 10. break someone's balls
czasownik
 1. discomfort *
 2. annoy
 3. rattle **
 4. nettle
 5. rile
 6. perturb
 7. peeve
phrasal verb
 1. rile up
 1. give offence
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
 2. drive somebody round the bend British English , send somebody round the bend British English
czasownik
 1. flip **
 2. chafe
 3. feel nervous , get nervous  
  I sing to myself to control my stutter if I feel nervous. (Śpiewam do siebie, żeby zapanować nad jąkaniem, jeśli się zdenerwuję.)
  He's getting nervous all the time. (On cały czas się denerwuje.)
 4. get stressed
 5. combust  
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
idiom
 1. get one's hackles up
 2. go bananas
 3. have kittens British English , have a cow American English
 4. come unscrewed slang , także: come unstrung
czasownik
 1. keep calm , stay calm

Powiązane zwroty — "zdenerwować"

przymiotnik
nerwowy = nervous , neural +17 znaczeń
zdenerwowany = nervous +12 znaczeń
rzeczownik
nerw = nerve +1 znaczenie
inne
idiom
inne
czasownik
zjeżyć się (oburzyć się, zdenerwować na coś) = bristle
ponosić ryzyko (w związku z tym, co mówimy lub robimy, aby nikogo nie urazić, zdenerwować) = venture

"zdenerwować" — Słownik kolokacji angielskich

tear apart , kolokacja
Popularniejsza odmiana: torn apart
 1. tear czasownik + apart przysłówek = zdenerwować
  Bardzo silna kolokacja

  And now they were being torn apart before his eyes.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo