"denerwować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "denerwować" po polsku

phrasal verb
 1. get to somebody *****
czasownik
 1. annoy somebody  
  He's beginning to annoy me. (On zaczyna mnie denerwować.)
  This seemed both to please her and to annoy her. (To zdawało się ją zarówno cieszyć jak i denerwować.)
 2. fluster somebody
  • denerwować kogoś (poprzez wywieranie presji na tę osobę)
   Don't fluster her, or she will never finish this project. (Nie naciskaj na nią, bo nigdy nie skończy tego projektu.)
 3. get up someone's nose BrE , get up somebody's nose
 4. make somebody puke
 5. get on somebody's tits
idiom
 1. be in somebody's face potocznie , get in someone's face
 2. do someone's head in
 3. get a rise out of somebody  
 4. gripe one's soul  
 5. raise somebody's hackles , make somebody's hackles raise
 6. rattle somebody's cage
 7. drive somebody mad , send somebody mad  
 8. steam somebody up
 9. get in somebody's hair
 10. break someone's balls
 1. give somebody a pain

denerwować

czasownik
 1. discomfort *
  • denerwować, niepokoić
   His presence discomforted her. (Jego obecność ją niepokoiła.)
 2. annoy
  • denerwować, złościć, drażnić, irytować
   She's always saying things that annoy me. (Ona zawsze mówi rzeczy, które mnie drażnią.)
   Her loud laughter annoys me. (Denerwuje mnie jej głośny śmiech.)
   link synonimy: irritate, bother
 3. rattle **
 4. nettle
 5. frost *
 6. rile
 7. displease
 8. perturb
 9. peeve
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
 2. drive somebody round the bend BrE , send somebody round the bend BrE
phrasal verb
 1. rile up
 1. give offence
czasownik
 1. anger ***
 2. aggravate
 3. mad **   dawne użycie [przechodni]
 4. miff
phrasal verb
 1. tear apart ,  
 2. bum out AmE  
obrazek do "get angry" po polsku
czasownik
 1. get angry , become angry
 2. flip **
 3. chafe
 4. feel nervous , get nervous  
  I sing to myself to control my stutter if I feel nervous. (Śpiewam do siebie, żeby zapanować nad jąkaniem, jeśli się zdenerwuję.)
  He's getting nervous all the time. (On cały czas się denerwuje.)
 5. get stressed
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
czasownik
 1. keep calm , stay calm
idiom
 1. take it easy , take things easy
  • uspokoić się, nie denerwować się
   Don't worry, take it easy - you'll pass the exam. (Nie martw się, uspokój się - zdasz ten egzamin.)
   I wish I could take it easy like you. (Chciałabym się tak nie denerwować jak ty.)

"denerwować" — Słownik kolokacji angielskich

give offence kolokacja
 1. give czasownik + offence rzeczownik = obrazić, denerwować
  Silna kolokacja

  I was in a respectable restaurant, giving offence to no one.