ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"zdenerwowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdenerwowanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

zdenerwowanie

rzeczownik
 1. nerves * , nerviness British English
  • zdenerwowanie, stres
   His nerves disappeared after couple days of work. (Jego stres zniknął po kilku dniach pracy.)
 2. discomfort *
  • zdenerwowanie, skrępowanie
   Mr. York seems to be enjoying my discomfort. (Panu Yorkowi musi sprawiać przyjemność moje skrępowanie.)
 3. nervousness
 4. jitters
 5. aggravation
 6. nervosity
 7. irksomeness
 8. fluster  
 9. discomforting
 10. jumpiness
 11. heebie-jeebies
 12. miffing
 13. abdabs British English informal , także: habdabs British English informal
 1. bad temper
phrasal verb
 1. get to somebody *****
czasownik
 1. annoy somebody  
  He's beginning to annoy me. (On zaczyna mnie denerwować.)
  This seemed both to please her and to annoy her. (To zdawało się ją zarówno cieszyć jak i denerwować.)
 2. fluster somebody
  • denerwować kogoś (poprzez wywieranie presji na tę osobę)
   Don't fluster her, or she will never finish this project. (Nie naciskaj na nią, bo nigdy nie skończy tego projektu.)
 3. make somebody sick
 4. make somebody puke
 5. get on somebody's tits
 1. give somebody a pain
idiom
 1. do someone's head in
 2. get in somebody's face   informal
  He's getting in my face, tell him to leave. (On mnie denerwuje, powiedz mu, żeby wyszedł.)
  Stop singing, it's getting in my face. (Przestań śpiewać, denerwuje mnie to.)
czasownik
 1. discomfort *
 2. annoy
 3. rattle **
 4. nettle
 5. rile
 6. perturb
phrasal verb
 1. rile up
 1. give offence
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
czasownik
 1. flurry somebody
 2. draw blood  
 3. make somebody nervous  
 4. make somebody's hackles rise , get somebody's hackles up
 5. rark New Zealand English informal , rark up New Zealand English informal
idiom
 1. brown somebody off  
  He browned me off with his words. (Zdenerwował mnie swoimi słowami.)
  Don't brown me off, I'm very tired. (Nie denerwuj mnie, jestem bardzo zmęczony.)
 2. blow somebody over
 3. drive someone around the bend  
 4. give someone fits
 5. turn somebody upside down  
 6. set one's teeth on edge
 7. get somebody's goat spoken   informal
  He got my goat and then boldly asked me for a favour. (On mnie zdenerwował, a później bezczelnie poprosił o przysługę.)
 8. bitch someone off
phrasal verb
 1. wind somebody up
 2. churn somebody up British English
 3. hack somebody off
 4. tick somebody off
 1. make somebody angry , make somebody cross
czasownik
 1. flip **
 2. chafe
 3. feel nervous , get nervous  
  I sing to myself to control my stutter if I feel nervous. (Śpiewam do siebie, żeby zapanować nad jąkaniem, jeśli się zdenerwuję.)
  He's getting nervous all the time. (On cały czas się denerwuje.)
 4. get stressed
 5. combust  
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
idiom
 1. get one's hackles up
 2. have kittens British English , have a cow American English
 3. come unscrewed slang , także: come unstrung

Powiązane zwroty — "zdenerwowanie"

przymiotnik
nerwowy = nervous , neural +12 znaczeń
zdenerwowany = nervous +9 znaczeń
denerwujący = annoying +4 znaczenia
phrasal verb
zwiększać coś (np. zdenerwowanie, sławę) = add to something
rzeczownik
nerw = nerve +1 znaczenie
inne

"zdenerwowanie" — Słownik kolokacji angielskich

bad temper kolokacja
 1. bad przymiotnik + temper rzeczownik = złość, wzburzenie, zdenerwowanie
  Bardzo silna kolokacja

  A good walk, now, is fine for the bad temper.

  Podobne kolokacje: