KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"rozdrażnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozdrażnienie" po polsku

rozdrażnienie

rzeczownik
 1. irritation
  • irytacja, rozdrażnienie
   My neighbours are the main source of my irritation. (Moi sąsiedzi są głównym źródłem mojego rozdrażnienia.)
   He showed his irritation at being corrected. (On okazał swoje rozdrażnienie tym, że jest poprawiany.)
   How often do you feel irritation with your partner? (Jak często odczuwasz rozdrażnienie z powodu swojego partnera?)
   link synonim: annoyance
 2. annoyance
  • irytacja, rozdrażnienie
   He rejected my proposal in annoyance. (W rozdrażnieniu odrzucił moją propozycję.)
   She looked at me in annoyance. (Spojrzała na mnie w poirytowaniu.)
   link synonim: irritation
 3. aggravation
 4. petulance , także: petulancy
 5. stroppiness
 6. huffiness
 7. tetchiness
 8. irritableness
 9. abdabs British English informal , także: habdabs British English informal
czasownik
 1. irritate *
  • drażnić, rozdrażnić, irytować, zirytować (np. zachowaniem, uwagami)
   Your dirty socks on the floor irritate me. (Twoje brudne skarpetki na podłodze mnie irytują.)
   He irritated me on purpose. (On celowo mnie rozdrażnił.)
   She's irritated me since the day she was born. (Ona drażni mnie od dnia, w którym się urodziła.)
   link synonimy: rile, annoy
 2. incense
 3. aggravate

powered by  eTutor logo