BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"dotknięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dotknięcie" po polsku

dotknięcie

rzeczownik
 1. touch ****   [COUNTABLE]
  He felt a soft touch on his cheek. (On poczuł delikatne dotknięcie na policzku.)
  The touch of a butterfly's wing is delicate. (Dotknięcie motylego skrzydła jest delikatne.)
 2. dab
 3. piquing
 4. miffing
touch screen
czasownik
 1. touch ****
  • dotykać (częścią ciała) [TRANSITIVE]
   She touched his arm. (Ona dotknęła jego ramienia.)
   Don't touch me! (Nie dotykaj mnie!)
   Don't touch the wall with your dirty hands! (Nie dotykaj ściany brudnymi rękami!)
 2. feel *****
  • dotykać, macać (sprawdzać lub badać dotykiem) [TRANSITIVE]
   Can you feel my forehead? I think I have a fever. (Czy możesz dotknąć mojego czoła? Myślę, że mam gorączkę.)
   Feel my knee - you see how swollen it is? (Pomacaj moje kolano - widzisz, jakie jest spuchnięte?)
 3. hit *****
  • dotykać (wpływać negatywnie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Their stupid decisions hit me as well. (Ich głupie decyzje dotykają również i mnie.)
   The crisis will hit us all. (Kryzys dotknie nas wszystkich.)
 4. sting *
 5. dab
  • muskać, dotykać
   She dabbed at the bow in her hair. (Ona dotknęła kokardę w swoich włosach.)
 6. caress
  • dotykać, pieścić (dotykać w delikatny, romantyczny sposób, np. promienie słońca dotykające czyjejś twarzy)
 7. afflict
 8. come into contact with something
 1. lay hands on somebody

powered by  eTutor logo