"męczyć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "męczyć kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. strain ***
  • nadwyrężać (np. ścięgno), męczyć (np. oczy) [TRANSITIVE]
   Working at a computer strains your eyes. (Praca na komputerze męczy twoje oczy.)
   You can't watch TV every single day, you'll strain your eyes. (Nie możesz całymi dniami oglądać telewizji, zmęczysz sobie oczy.)
   He strained Achilles tendon in the gym. (On nadwyrężył na siłowni ścięgno Achillesa.)
 2. torture **
 3. fatigue **
  • nużyć, męczyć
   His constant lectures fatigue me. (Jego ciągłe kazania mnie męczą.)
 4. exhaust **
 5. torment
 6. weary *   formal
 7. oppress
 8. agonize , agonise British English
 9. harrow
 10. niggle
  • męczyć, nie dawać spokoju (np. zmartwienia)
   The thought that he may not recover niggles me. (Myśl, że on może nie wyzdrowieć, nie daje mi spokoju.)
   Their suspicions niggled me. (Ich podejrzenia nie dawały mi spokoju.)
   Don't let your worries niggle you. (Nie pozwól, aby męczyły cię twoje zmartwienia.)
 11. beweary   [TRANSITIVE]
 12. clapperclaw
 13. knacker
 14. euchre
 15. hagride old use , także: hagrode
czasownik
 1. tire **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He tires easily. (On łatwo się męczy.)
  I tired after I ran up 100 metres. (Zmęczyłem się po podbiegnięciu 100 metrów.)
 2. poop   American English slang
phrasal verb
 1. limp through

Powiązane zwroty — "męczyć kogoś"

przymiotnik
zmęczony = tired +16 znaczeń
męczący = arduous +13 znaczeń
inne
idiom
rzeczownik
zmęczenie = fatigue +9 znaczeń
męka = ordeal +1 znaczenie
phrasal verb
czasownik