"denerwować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "denerwować kogoś" po polsku

denerwować kogoś

phrasal verb
 1. get to somebody *****
  • zasmucać kogoś, denerwować kogoś
   I can't listen to him any longer, he's getting to me! (Nie mogę go dłużej słuchać, denerwuje mnie!)
   This message got to me and I started crying. (Ta wiadomość mnie zasmuciła i zacząłem płakać.)
czasownik
 1. annoy somebody  
  He's beginning to annoy me. (On zaczyna mnie denerwować.)
  This seemed both to please her and to annoy her. (To zdawało się ją zarówno cieszyć jak i denerwować.)
 2. fluster somebody
  • denerwować kogoś (poprzez wywieranie presji na tę osobę)
   Don't fluster her, or she will never finish this project. (Nie naciskaj na nią, bo nigdy nie skończy tego projektu.)
 3. get up someone's nose BrE , get up somebody's nose
 4. make somebody puke
 5. get on somebody's tits
idiom
 1. be in somebody's face potocznie , get in someone's face
  • denerwować kogoś, prowokować kogoś
   He's getting in my face, tell him to leave. (On mnie denerwuje, powiedz mu, żeby wyszedł.)
   Stop singing, it's getting in my face. (Przestań śpiewać, denerwuje mnie to.)
 2. do someone's head in
 3. get a rise out of somebody  
 4. gripe one's soul  
 5. raise somebody's hackles , make somebody's hackles raise
 6. rattle somebody's cage
 7. drive somebody mad , send somebody mad  
 8. steam somebody up
 9. get in somebody's hair
 10. break someone's balls
 1. give somebody a pain
czasownik
 1. discomfort *
 2. annoy
 3. rattle **
 4. nettle
 5. frost *
 6. rile
 7. displease
 8. perturb
 9. peeve
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
 2. drive somebody round the bend BrE , send somebody round the bend BrE
phrasal verb
 1. rile up
 1. give offence
czasownik
 1. anger ***
 2. aggravate
 3. mad **   dawne użycie [przechodni]
 4. miff
phrasal verb
 1. tear apart ,  
 2. bum out AmE  
obrazek do "get angry" po polsku
czasownik
 1. get angry , become angry
 2. flip **
 3. chafe
 4. feel nervous , get nervous  
  I sing to myself to control my stutter if I feel nervous. (Śpiewam do siebie, żeby zapanować nad jąkaniem, jeśli się zdenerwuję.)
  He's getting nervous all the time. (On cały czas się denerwuje.)
 5. get stressed
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
czasownik
 1. keep calm , stay calm

Powiązane zwroty — "denerwować kogoś"

przymiotnik
nerwowy = nervous , neural +14 znaczeń
zdenerwowany = nervous +11 znaczeń
denerwujący = annoying +7 znaczeń
rzeczownik
nerw = nerve +1 znaczenie
zdenerwowanie = nerves , nerviness BrE +4 znaczenia
inne
inne
idiom