ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"zdenerwować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdenerwować coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. flurry somebody
 2. draw blood  
 3. make somebody nervous  
 4. make somebody's hackles rise , get somebody's hackles up
 5. rark New Zealand English informal , rark up New Zealand English informal
idiom
 1. brown somebody off  
  He browned me off with his words. (Zdenerwował mnie swoimi słowami.)
  Don't brown me off, I'm very tired. (Nie denerwuj mnie, jestem bardzo zmęczony.)
 2. blow somebody over
 3. drive someone around the bend  
 4. give someone fits
 5. turn somebody upside down  
 6. set one's teeth on edge
 7. get somebody's goat spoken   informal
  He got my goat and then boldly asked me for a favour. (On mnie zdenerwował, a później bezczelnie poprosił o przysługę.)
 8. bitch someone off
phrasal verb
 1. wind somebody up
 2. churn somebody up British English
 3. hack somebody off
 4. tick somebody off
 1. make somebody angry , make somebody cross

zdenerwować coś

idiom
 1. blow something over
  • zdenerwować coś (o wietrze)
phrasal verb
 1. get to somebody *****
czasownik
 1. annoy somebody  
  He's beginning to annoy me. (On zaczyna mnie denerwować.)
  This seemed both to please her and to annoy her. (To zdawało się ją zarówno cieszyć jak i denerwować.)
 2. fluster somebody
  • denerwować kogoś (poprzez wywieranie presji na tę osobę)
   Don't fluster her, or she will never finish this project. (Nie naciskaj na nią, bo nigdy nie skończy tego projektu.)
 3. make somebody sick
 4. make somebody puke
 5. get on somebody's tits
 1. give somebody a pain
idiom
 1. do someone's head in
 2. get in somebody's face   informal
  He's getting in my face, tell him to leave. (On mnie denerwuje, powiedz mu, żeby wyszedł.)
  Stop singing, it's getting in my face. (Przestań śpiewać, denerwuje mnie to.)
 3. gripe one's soul  
 4. get a rise out of somebody  
 5. raise somebody's hackles , make somebody's hackles raise
 6. rattle somebody's cage
 7. drive somebody mad , send somebody mad  
 8. steam somebody up
 9. get in somebody's hair
czasownik
 1. discomfort *
 2. annoy
 3. rattle **
 4. nettle
 5. rile
 6. perturb
phrasal verb
 1. rile up
 1. give offence
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
 2. drive somebody round the bend British English , send somebody round the bend British English
czasownik
 1. flip **
 2. chafe
 3. feel nervous , get nervous  
  I sing to myself to control my stutter if I feel nervous. (Śpiewam do siebie, żeby zapanować nad jąkaniem, jeśli się zdenerwuję.)
  He's getting nervous all the time. (On cały czas się denerwuje.)
 4. get stressed
 5. combust  
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
idiom
 1. get one's hackles up
 2. have kittens British English , have a cow American English
 3. come unscrewed slang , także: come unstrung

Powiązane zwroty — "zdenerwować coś"

przymiotnik
nerwowy = nervous , neural +16 znaczeń
zdenerwowany = nervous +15 znaczeń
rzeczownik
nerw = nerve +1 znaczenie
idiom
zdenerwowany = in a snit +1 znaczenie
inne