"wkurzać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wkurzać kogoś" po polsku

czasownik
 1. bug **
 2. annoy
  • dokuczać, naprzykrzać się, trapić, wkurzać
   The man was annoying the woman. (Mężczyzna naprzykrzał się kobiecie.)
   The music on the street annoyed Sally all the time. (Muzyka na ulicy cały czas dokuczała Sally.)
 3. gall ,
 4. frost *
 5. grind somebody's gears potocznie
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)

wkurzać kogoś

idiom
 1. do someone's head in
 2. raise somebody's hackles , make somebody's hackles raise
 3. rattle someone's cage  
 4. be getting on somebody's tits
 5. yank somebody's chain
czasownik
 1. make somebody sick , make someone sick
 2. give somebody the shits AusE slang  
phrasal verb
 1. cheese somebody off
 2. piss somebody off
obrazek do "get angry" po polsku
czasownik
 1. get angry , become angry
 2. go ballistic
 3. do one's nut
 4. get narked    BrE potocznie
 5. go apeshit
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)

Powiązane zwroty — "wkurzać kogoś"

idiom