TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"get upset" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get upset" po angielsku

get upset
become upset

 1. zmartwić się
  My son hasn't come back home yet so I got upset. (Mój syn nie wrócił jeszcze do domu, więc się zmartwiłem.)
  Our grandmother became upset about our actions. (Nasza babcia zmartwiła się naszymi czynami.)
 2. zdenerwować się, wkurzyć się
  If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
  I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
obrazek do "upset" po polsku
przymiotnik
 1. zasmucony, zmartwiony, w złym humorze, wkurzony, zły
  What's the matter, Jane? You look a bit upset. (Co się dzieje, Jane? Wyglądasz na trochę zmartwioną.)
  There's no need to be upset about this. (Nie ma powodu do martwienia się o to.)
  link synonimy: streaked, in bits

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: upset past tense, upset past participle
 1. zmartwić, zasmucić [przechodni]
  That was why his appearance upset her. (Dlatego jego pojawienie się zmartwiło ją.)
  We didn't mean to upset you, honest. (Nie mieliśmy zamiaru cię zmartwić, słowo daję.)
  link synonim: hurt
 2. zmieniać, zachwiać (np. równowagę między czymś a czymś) [przechodni]
  If you go back in time, you will upset the present. (Jeżeli cofniesz się w czasie, zmienisz teraźniejszość.)
  The black hole upsets the gravity around it. (Czarna dziura zmienia wokół siebie grawitację.)
 3. potrącać, przewracać, zachwiać [przechodni]
  He upset the glass and it fell to the floor. (On przewrócił szklankę, która spadła na podłogę.)
  The child upset a jar of honey. (Dziecko przewróciło słoik z miodem.)
 4. pobić, pokonać, obalić (przeciwnika) [przechodni]
  He upset his opponent. (On obalił swojego przeciwnika.)
  We have to upset all our rivals. (Musimy pokonać wszystkich naszych rywali.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wstrząs, wstrząs emocjonalny
  I went through emotional upset when she left me. (Przeszedłem wstrząs emocjonalny, kiedy ona mnie zostawiła.)
  Her death was the cause of his upset. (Jej śmierć była przyczyną jest wstrząsu.)
 2. niespodziewana porażka
  The team suffered an upset. (Zespół poniósł niespodziewaną porażkę.)
  We weren't prepared for an upset. (Nie byliśmy przygotowani na niespodziewaną porażkę.)
 3. nieoczekiwana wygrana drużyny skazanej na porażkę (w sporcie)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get upset" — Słownik kolokacji angielskich

get upset kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać niepowodzenie
 1. get czasownik + upset przymiotnik
  Bardzo luźna kolokacja

  "I got upset, told him how I felt and left."

  Podobne kolokacje:
 2. get czasownik + upset czasownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Ernie felt a little foolish getting all upset over a bottle of shampoo.

  Podobne kolokacje: