GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"set-to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "set-to" po angielsku

set-to

rzeczownik
 1. sprzeczka, bójka potocznie
czasownik
 1. zadawać komuś coś
  The teacher set us 3 tasks by Monday. (Nauczyciel zadał nam 3 zadania do poniedziałku.)
  He set me a difficult question - I still don't know the answer. (Zadał mi trudne pytanie - wciąż nie znam odpowiedzi.)
obrazek do "set" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: set past tense, set past participle
 1. umieszczać, stawiać, sytuować język pisany [przechodni]
  She set the flowers on the table. (Ona postawiła kwiaty na stole.)
  I set the couch closer to the television. (Postawiłem kanapę bliżej telewizora.)
  Where do you want to set the kitchen? (Gdzie chcesz umieścić kuchnię?)
 2. wstawiać, umieszczać w powierzchni (np. w ścianie) [przechodni]
  I want to set another window here. (Chcę tutaj wstawić kolejne okno.)
  We set a safe in the wall. (Umieściliśmy sejf w ścianie.)
 3. umiejscowić (umieścić w określonym czasie i miejscu) [przechodni]
  This film is set in Paris in late 1980s. (Ten film jest umiejscowiony w Paryżu w późnych latach osiemdziesiątych.)
  The hotel is set near a large park. (Hotel jest położony w pobliżu dużego parku.)
 4. rozważać, myśleć [przechodni]
  I set a lot. (Dużo rozmyślam.)
  She set his proposal. (Ona rozważała jego oświadczyny.)
 5. ustanawiać [przechodni]
  He set the world record three times. (On ustanowił rekord świata trzy razy.)
  You set a new record of having the most dirty room. (Ustanowiłeś nowy rekord w posiadaniu najbrudniejszego pokoju.)
 6. rozpoczynać, rozpoczynać się [przechodni]
  Let's set our game. (Rozpocznijmy naszą grę.)
  She set the meeting with a 5 minute delay. (Ona rozpoczęła spotkanie z 5 minutowym opóźnieniem.)
 7. postanawiać, ustalać, decydować [przechodni]
  We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
  Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
  Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
  zobacz także: determine
 8. zaczynać, rozpoczynać [przechodni/nieprzechodni]
  I want to set my own business. (Chcę rozpocząć swój własny biznes.)
  The film hasn't set yet. (Film jeszcze się nie rozpoczął.)
  When will the play set? (Kiedy rozpocznie się sztuka?)
 9. ustawiać, nastawiać [przechodni]
  We've got mice in our cellar so we've got to set traps. (Mamy myszy w piwnicy, więc musimy ustawić pułapki.)
  I set the alarm for 7 am. (Ustawiłem budzik na 7 rano.)
  Have you set up the video recorder? (Czy nastawiłeś nagrywarkę wideo?)
 10. okrzepnąć, stężeć (np. klej, cement) [nieprzechodni]
  This glue sets very quickly so be careful. (Ten klej bardzo szybko schnie, więc uważaj.)
  I can see the glue still hasn't set. (Widzę, że klej jeszcze nie wysechł.)
  Before doing anything, wait for the glue to set. (Zanim cokolwiek zrobisz, poczekaj aż klej stężeje.)
 11. zachodzić (o słońcu) [nieprzechodni]
  I love the moment when the sun sets. (Uwielbiam moment, gdy zachodzi słońce.)
  At what time does the Sun set today? (O której godzinie dzisiaj zachodzi słońce?)
  We watched the Sun set and drank wine. (Oglądaliśmy, jak zachodzi słońce i piliśmy wino.)
 12. nakryć (do stołu) [przechodni]
  Could you set the table, please? (Czy mógłbyś proszę nakryć do stołu?)
  The waiter set the table for two. (Kelner nakrył stół dla dwojga.)
 13. stężeć (o grymasie na twarzy) język pisany [nieprzechodni]
  His smile set when he heard the truth. (Jego uśmiech stężał, gdy usłyszał prawdę.)
  The grin set when the bullet entered his head. (Jego szeroki uśmiech stężał, kiedy kula trafiła go w głowę.)
 14. nastawiać (złamaną kość) [przechodni]
  Your leg is broken. We have to set it. (Twoja noga jest złamana. Musimy ją nastawić.)
  The doctors set my leg wrong. (Lekarze źle mi nastawili nogę.)
 15. zrastać się (złamana kość) [nieprzechodni]
  My broken arm has already set. (Moja złamana ręka już się zrosła.)
  His broken rib set for 6 weeks. (Jego złamane żebro zrastało się przez 6 tygodni.)
 16. zadawać (np. zadanie domowe)  BrE [przechodni]
  The teacher set us a lot of homework for the weekend. (Nauczyciel zadał nam dużo zadania domowego na weekend.)
  I always set homework to my students. (Ja zawsze zadaję zadanie domowe moim uczniom.)
 17. układać pytania (np. na egzamin)  BrE [przechodni]
  He set his questions before the interview. (On ułożył pytania przed wywiadem.)
  The teacher set questions for the exam. (Nauczyciel ułożył pytania do testu.)
 18. składać (do druku) [przechodni]
 19. układać (włosy) [przechodni]
  Will you help me set my hair for the party? (Czy pomożesz mi ułożyć włosy na imprezę?)
  I don't set my hair, I don't have time for that. (Nie układam włosów, nie mam na to czasu.)
 20. posadowić [przechodni]
rzeczownik
 1. zestaw (np. narzędzi) [policzalny]
  He likes repairing things and has a big set of tools. (On lubi naprawiać rzeczy i ma duży zestaw narzędzi.)
  I need to buy myself a new set of painting brushes. (Potrzebuję kupić nowy zestaw pędzli do malowania.)
 2. odbiornik (np. telewizyjny) [policzalny]
  We bought a new TV set for our house. (Kupiliśmy nowy odbiornik telewizyjny do naszego domu.)
  This radio set is 70 years old. (Ten odbiornik radiowy ma 70 lat.)
 3. plan (np. filmowy) [policzalny]
  The actors gathered on the set waiting for instructions. (Aktorzy zebrali się na planie filmowym czekając na instrukcje.)
  The set was decorated in exotic flowers. (Plan filmowy był ozdobiony egzotycznymi kwiatami.)
 4. dekoracje sceniczne [policzalny]
  The set looked very cheap. (Dekoracje sceniczne wyglądały bardzo tandetnie.)
  She helped me prepare the set to our play. (Pomogła mi przygotować dekoracje sceniczne do mojej sztuki.)
 5. set (np. w siatkówce, tenisie) [policzalny]
  The person who wins the most sets in tennis wins the match. (Osoba, która wygra najwięcej setów w tenisie, wygrywa grę.)
  He lost the first set. (On przegrał pierwszy set.)
 6. krąg, grupa ludzi [tylko liczba pojedyncza]
 7. wiązanka (np. utworów) [policzalny]
  I've prepared a special set for her birthday. (Przygotowałem dla niej specjalną wiązankę utworów na urodziny.)
  I played the Christmas set. (Puściłam świąteczną wiązankę.)
 8. zbiór (w matematyce) termin techniczny [policzalny]
  The set of positive numbers is infinite. (Zbiór liczb dodatnich jest nieskończony.)
  What is the common part of these two sets? (Jaka jest część wspólna tych dwóch zbiorów?)
 9. grupa szkolna  BrE [policzalny]
  Two sets came to my restaurant today. (Dwie grupy szkolne przyszły dziś do mojej restauracji.)
  There is a new girl in my set. (W mojej grupie szkolnej jest nowa dziewczyna.)
 10. cebulka dymka [policzalny]
  Add some set to the soup, it will be more tasty. (Dodaj trochę cebulki dymki do zupy, będzie smaczniejsza.)
  I bought some red onion and some set. (Kupiłem trochę czerwonej cebuli i trochę cebulki dymki.)
przymiotnik
 1. umieszczony, umiejscowiony, ulokowany
  The studio is set in Los Angeles. (Studio jest umieszczone w Los Angeles.)
  His house is set below the ground. (Jego dom jest ulokowany pod ziemią.)
 2. umieszczony na tle
  The model was set on a beach. (Modelka była umieszczona na tle plaży.)
  The house is set in a forest. (Dom jest umieszczony na tle lasu.)
 3. ustalony
  We will meet on the set time. (Spotkamy się o ustalonym czasie.)
  Have we got a set date? (Czy my mamy ustalony termin?)
 4. gotowy potocznie
  Everything is set so we can start our performance. (Wszystko jest gotowe, więc możemy zaczynać nasze przedstawienie.)
  I think we are set. (Myślę, że jesteśmy gotowi.)
  zobacz także: ready
 5. stały, sztywny (trudny do zmiany)
  We are on a set schedule of meetings. (Mamy sztywny harmonogram spotkań.)
  She has set rules and I don't want to change them. (Ona ma sztywne zasady i nie chcę ich zmieniać.)
 6. sztywny (np. wyraz twarzy)
  She always has a set face. (Ona ma zawsze sztywny wyraz twarzy.)
  She assumed a set face to appear older. (Ona przybrała sztywną minę, aby wyglądać na starszą.)

Powiązane zwroty — "set-to"

rzeczownik
set-up = zasadzka, pułapka +2 znaczenia
offset = offset, druk offsetowy (przemysłowa odmiana druku płaskiego polegająca na przenoszeniu obrazu z płaskiej formy drukowej na papier za pomocą cylindra obciągniętego gumą) +6 znaczeń
trendsetter , także: trend setter = prekursor +1 znaczenie
setter = seter (pies myśliwski) +4 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik
czasownik
inne
idiom