"stężeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stężeć" po polsku

stężeć

czasownik
 1. gel * , także: jell
 2. set *****
  • okrzepnąć, stężeć (np. klej, cement) [INTRANSITIVE]
   This glue sets very quickly so be careful. (Ten klej bardzo szybko schnie, więc uważaj.)
   I can see the glue still hasn't set. (Widzę, że klej jeszcze nie wysechł.)
   Before doing anything, wait for the glue to set. (Zanim cokolwiek zrobisz, poczekaj aż klej stężeje.)
  • stężeć (o grymasie na twarzy) written [INTRANSITIVE]
   His smile set when he heard the truth. (Jego uśmiech stężał, gdy usłyszał prawdę.)
   The grin set when the bullet entered his head. (Jego szeroki uśmiech stężał, kiedy kula trafiła go w głowę.)
 3. congeal

Powiązane zwroty — "stężeć"

rzeczownik
stężenie = intensity +6 znaczeń

powered by  eTutor logo