PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"stężenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stężenie" po polsku

stężenie

rzeczownik
 1. intensity **
 2. concentration **   [COUNTABLE]
  The concentration of alcohol in his blood was too high. (Stężenie alkoholu w jego krwi było zbyt wysokie.)
  Some people are concerned with the concentration of pollution in the cities. (Niektóre osoby są zaniepokojone stężeniem zanieczyszczenia w miastach.)
 3. strength ***   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  This is the maximal strength of alcohol available. (To jest najwyższe dostępne stężenie alkoholu.)
  This is a lethal strength of the acid. (To jest śmiertelne stężenie tego kwasu.)
 4. gelling
 5. jelling
 6. concentrating
 7. congealing
czasownik
 1. gel * , także: jell
 2. set *****
  • okrzepnąć, stężeć (np. klej, cement) [INTRANSITIVE]
   This glue sets very quickly so be careful. (Ten klej bardzo szybko schnie, więc uważaj.)
   I can see the glue still hasn't set. (Widzę, że klej jeszcze nie wysechł.)
   Before doing anything, wait for the glue to set. (Zanim cokolwiek zrobisz, poczekaj aż klej stężeje.)
  • stężeć (o grymasie na twarzy) written [INTRANSITIVE]
   His smile set when he heard the truth. (Jego uśmiech stężał, gdy usłyszał prawdę.)
   The grin set when the bullet entered his head. (Jego szeroki uśmiech stężał, kiedy kula trafiła go w głowę.)
 3. congeal
czasownik
 1. concentrate ***   [TRANSITIVE]
  You should add some flour to the sauce to concentrate it. (Powinieneś dodać trochę mąki do sosu żeby go zagęścić.)
  The soup is too thin - you should add something to concentrate it. (Ta zupa jest zbyt rzadka - powinieneś coś dodać, żeby ją zagęścić.)

powered by  eTutor logo