"concentration" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "concentration" po angielsku

concentration **

rzeczownik
 1. skupienie, koncentracja [niepoliczalny]
  Laura frowned in concentration. (Laura zmarszczyła brwi w koncentracji.)
  My work was mechanical and didn't take any concentration. (Moja praca była mechaniczna i nie wymagała żadnej koncentracji.)
  Her concentration was focused on what she was trying to say. (Jej koncentracja była skupiona na tym, co próbowała powiedzieć.)
 2. zagęszczanie, zatężanie (np. roztworu) [policzalny lub niepoliczalny]
 3. stężenie [policzalny]
  The concentration of alcohol in his blood was too high. (Stężenie alkoholu w jego krwi było zbyt wysokie.)
  Some people are concerned with the concentration of pollution in the cities. (Niektóre osoby są zaniepokojone stężeniem zanieczyszczenia w miastach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "concentration"

rzeczownik
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo